Weyts onderzoekt doortrekking A19

DOSSIER VERBINDING IEPER-VEURNE WEER VAN ONDER STOF GEHAALD

Parlementslid Emmily Talpe aan het einde van de A19.
Eric Flamand Parlementslid Emmily Talpe aan het einde van de A19.
Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aangespoord om alle plannen voor de 'missing link' tussen Ieper en Veurne te herbekijken. Weyts is bereid nieuwe studies te laten uitvoeren, inclusief het model voor de doortrekking van de A19, maar niet alle burgemeesters langs de N8 zijn daarmee opgezet.

Al in december 2014 stelde Emmily Talpe de vraag om alle plannen voor de verbinding Ieper-Veurne te herzien, inclusief de doortrekking van de A19.


Minister-president Geert Bourgeois reageerde toen afwijzend. Kort daarvoor was het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Wegverbinding Ieper-Veurne' nog door de Raad van State van de tafel geveegd. Vorige week ondernam Talpe in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken een tweede poging om het debat op gang te trekken. Met resultaat, want Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zal alle plannen, inclusief de doortrekking van de A19, opnieuw onderzoeken. "Ik hoop dat de minister de kaart zal trekken van economische leefbaarheid en de dorpen langs de N8 zal sparen", zegt Talpe tevreden.

Verontrust

Volgens Weyts zullen de vijf bestaande modellen voor een alternatieve verbinding tussen de Westhoek en de kust herbekeken worden en afgetoetst aan nieuwe verkeersmetingen. Maar door dit dekseltje op te lichten, stijgen opnieuw verontruste stemmen op. "Meer dan een jaar geleden heeft het stadsbestuur een brief gestuurd naar minister Ben Weyts. We wachten nog altijd op antwoord. Ons standpunt over de heraanleg van de N8 is niet gewijzigd. Wij willen een degelijke weg waar het trage en snellere verkeer kan rijden, aangevuld met fietspaden langs weerszijden van de weg", zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) van Lo-Reninge. Frank De Poortere van het actieplatform 'Geen Streep door de Westhoek' is ook niet te vinden voor een zoveelste studie. "Er ligt al genoeg studiemateriaal op tafel. Het grootste deel van de problemen zou al opgelost zijn als de N8 deftig heraangelegd zou worden binnen de bestaande bedding. De Raad van State heeft de twee bypassen vernietigd, maar daarom moet het volledige plan nog niet in de vuilbak. Een doortrekking van de snelweg omschrijf ik als 'wishful thinking'."

Problemen

"Of er nu een nieuwe studie komt of niet, dat heeft geen impact op de heraanleg van de N8 tussen Veurne en het kruispunt Myosotis in Beauvoorde", verklaart burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) van Veurne.


Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen), burgemeester van Alveringem sluit zich hierbij aan. "Er zijn drie grote problemen met de N8: het is te gevaarlijk voor fietsers, landbouw-, vracht- en gewoon verkeer zijn niet op elkaar afgestemd en de leefbaarheid van de dorpen komt in het gedrang."

Klaarheid scheppen

Maar de Ieperse burgemeester Jan Durnez (CD&V) ziet een kans. Hij hoopt op een snelle aanpak en een verhoging van het budget. "Er moest sowieso een stap worden gezet. Ik hoop alleen dat het vanaf nu snel gaat en dat er binnenkort klaarheid wordt geschept in deze zaak. Het verbaast me dat het plan om de A19 door te trekken weer bovengehaald wordt, maar ik vermoed dat het om een formaliteit gaat en dat men, na het herbekijken van de vijf modellen, tot dezelfde conclusie zal komen over een eventuele doortrekking van de A19."


---


IEPER

Vijf tracés, geen enkele goedgekeurd

Het A19-dossier, dat al jaren aansleept, kwam in april 2005 in een stroomversnelling. Toen werd een studie met 'vier modellen' onderzocht.


In model 1 werd de A19 doorgetrokken van Sint-Jan tot in Veurne.


Model 2 voorzag een afbuiging naar de N8, iets voorbij Woesten.


Model 3 had een overlapping in het oosten met de provincieweg N369 die zou aansluiten op een nog onbestaande verbinding met de Veurnseweg.


Model 4, dat de meeste kritiek kreeg, stelde voor om de N8 te optimaliseren en te verbreden, met een omleiding rond Brielen en rond Hoogstade.


Nadien kwam de Vlaamse regering zelf met een vijfde model op de proppen. Van op de Noorderring in Ieper (N38) zou een nieuw stuk weg worden aangelegd tot iets ten noorden van Woesten om daar aan te sluiten op de N8.


In de loop van 2007 onderzochten specialisten het effect op het milieu van alle modellen. Model 3 kwam als beste uit de bus, maar toenmalige minister van Openbare Werken Crevits koos voor model 5. Daarna werd een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld, waarin de bypass rond Brielen en Woesten opgenomen was. Toen de regering het plan in juni 2013 wou vastleggen, dienden twaalf Brielenaars, die langs die toekomstige bypass wonen, een verzoekschrift in bij de Raad van State, met de vraag het plan te vernietigen. Ze kregen gelijk van de Raad van State, die zich afvroeg waarom model 3 niet langer op tafel lag. Daarop kwam toen geen duidelijk antwoord. (DCH)