Verkiezingsborden aan banden

De gemeenteraad heeft een politieverordening goedgekeurd waarbij het plaatsen van verkiezingsborden op privéterrein wordt ingeperkt. "We laten de verkiezingsaffiches alleen maar toe op de officiële aanplakborden op het openbaar domein", overloopt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "Ze mogen ook aan de ramen van gebouwen en voertuigen hangen. Met de toestemming van de eigenaar of huurder mogen er maximaal vijftien verkiezingsborden met kandidaten voor een lokale lijst op private percelen langs de openbare weg geplaatst worden. We maken een uitzondering voor de kleinere affiches in voortuinen. Wie de regels overtreedt, moet opdraaien voor de kosten om de propaganda te verwijderen." (GUS)