Stationsplein nog steeds niet heringericht

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN VEURNE

Het stationsgebouw in Veurne staat nog steeds in de stellingen.
Foto Proot Het stationsgebouw in Veurne staat nog steeds in de stellingen.
De plannen om de stationsbuurt van Veurne opnieuw in te richten dateren al van 2014. Huidig schepen van Openbare Werken Anne Dequidt (CD&V) belooft dat de werken de eerstkomende jaren starten. Maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Wat vinden de lokale partijen dat er moet gebeuren?

"Binnen enkele maanden zullen de laatste stellingen rond het stationsgebouw verdwijnen. De goederenloods vormen we om tot een buurtwinkel en woongelegenheden", belooft Anne Dequidt (CD&V). "We hadden inderdaad verder kunnen staan. Met De Lijn en de NMBS keurden we vier jaar geleden het masterplan voor een nieuw trein- en busstation goed, maar plots bleek De Lijn geen centen meer te hebben. Bij de Vlaamse vervoermaatschappij zijn de toekomstplannen voor het busstation en de bushaltes onduidelijk. Samen met het Vlaams departement Omgeving en het provinciebestuur hebben we voor het stationsplein alvast een nieuw masterplan opgemaakt. We linken dat aan de geplande rioleringswerken van Aquafin in 2019."


Huidig burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) vult aan: "De parking vormen we om tot een groen plein. Naast de sporen, aan de kant van de Rodestraat, plannen we dan ruimte voor een honderdtal wagens. We plaatsen twee fietsenstallingen. Bussen kunnen in een wachtzone naast het plein. Tot slot is er ruimte voor een extra gebouw voor bijvoorbeeld kantoren of woongelegenheden."


Mario Haelewyck (!nspraak) zit met nog veel vragen. "Wat wordt de herbestemming van het stationsgebouw? Komt er hoogbouw tussen het station en de goederenloods? Wat met een ondergrondse parking? De locatie biedt voldoende ruimte voor winkels en gezellige horecazaken. We wachten op een duidelijk toekomstbeeld."


Dirk Kesteloot (N-VA) pleit voor een groen plein als ontmoetingsplaats. "Een aangename plek met voldoende zitbanken nodigt uit. Extra groen creëert rust en vermindert de hoeveelheid fijn stof. Het gemotoriseerd verkeer zou er beperkt moeten zijn zodat het openbare vervoer vlot kan passeren. Een carpoolparking is nodig, net zoals een kiss&ride-strook. Kantoren, horeca en winkels in die buurt juichen we toe. Tot slot zijn veilige en comfortabele fietsenstallingen nodig." (GUS)