Krijgt Veurne het grootste windmolenpark op land in België?

Met dit kaartje toont Jasper Vandewalle de impact van het windmolenproject aan.
RV Met dit kaartje toont Jasper Vandewalle de impact van het windmolenproject aan.
Oppositiepartij !nspraak van Veurne is ongerust over een project van Storm en Aspiravi en Engie Electrabel. Dat omvat de bouw van 35 windmolens in Veurne. “Er is nog niets beslist. We mogen geen zand in de ogen van onze inwoners strooien”, weerlegt schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus).

“Er zouden 39 windmolens geplaatst worden langs de autosnelweg E40 waarvan 35 rond Veurne”, schetst Jasper Vandewalle (!nspraak). “Een groot deel daarvan zouden in het beschermde natuurgebied De Moeren komen. Veurne zou daarmee het grootste windmolenpark op land in België krijgen. Een bedenkelijke titel. Het gaat om mastodonten van 200 meter hoog en wieken van 75 meter lang. Die zullen tot 20 kilometer ver te zien zijn. Ter vergelijking de Sint-Niklaaskerk van Veurne is 48 meter hoog. De opgewekte stroom kan enkel via hoogspanningsleidingen met bijhorende pylonen in het landschap naar het binnenland. Van participatie is geen sprake. De ontwikkelaars willen dat de inwoners hen geld geven en pas nadien zouden zij misschien een dividend uitkeren. Windmolens zijn zeker nuttig maar dan in zee. We vragen het stadsbestuur om zijn inwoners duidelijk te informeren. Daarenboven moet het met de buurgemeenten overleggen en met een gemeenschappelijk standpunt naar buiten komen.”

Schepen Pascal Sticker onderlijnt dat er nog niets is beslist over welke windmolen dan ook. “Jullie gaan ervan uit dat dit project er zeker komt maar dat is niet zo. Als stadsbestuur hebben we nog geen standpunt ingenomen. We lieten we een scoopingsnota toe waarin onderzocht wordt hoe de effecten op het milieu bestudeerd zullen worden. Pas daarna volgt het MER-onderzoek en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Wij hebben wel al extra voorwaarden opgelegd die bestudeerd moeten worden zoals de afstand van de molens tot de dorpen, de effecten van de slagschaduw en de geluidsoverlast. Verder pleiten we voor een lijnstructuur, participatie van de burgers en een project op maat van onze stad. Het zal uiteindelijk de provincie zijn die de omgevingsvergunning al dan niet zal goedkeuren maar als stad hebben we uiteraard wel een adviserende rol.”

Jasper gaf op de gemeenteraad een kader met daarop een vergelijking van de windmolens met gekende monumenten aan schepen Pascal Sticker
RV Jasper gaf op de gemeenteraad een kader met daarop een vergelijking van de windmolens met gekende monumenten aan schepen Pascal Sticker2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Norbert Thieren

    Geef de omwonenden gratis stroom en er zal grote vraag zijn naar windmolens.

  • maria vercruysse

    En waarom niet of moeten we die kerncentrales levenlang openen houden