Eerste spadesteek van nieuw bedrijventerrein op site Suikerfabriek nog maar gezet en zo goed als alles is al gereserveerd

Volop bedrijvigheid op de vroegere site van de Suikerfabriek
Benny Proot Volop bedrijvigheid op de vroegere site van de Suikerfabriek
Daarnet gaven het stadsbestuur van Veurne en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) de eerste symbolische spadesteek voor de realisatie van een nieuw regionaal bedrijventerrein van 11 hectare. De acht bedrijven die zich daarop kunnen vestigen hebben hun perceel al gereserveerd.

Er is nu al volop bedrijvigheid op de site van de vroegere Suikerfabriek langs de Zuidburgweg in Veurne. De eerste bewoners van het woonproject Suikerpark zullen hun intrek kunnen nemen tegen deze zomer. De WVI op zijn beurt belooft dat de infrastructuurwerken voor het bedrijventerrein volgend jaar afgerond zullen zijn. “De percelen zijn minstens 5000 vierkante meter groot. We hebben die al gereserveerd voor een achttal bedrijven die willen uitbreiden of zich herlokaliseren”, zegt WVI-directeur Geert Sanders. “De verkoop hebben we gekoppeld aan die van de industriezone in de Monnikenhoek, eveneens in Veurne. Ook dat terrein is al voor 90 procent uitverkocht. Daar kunnen zich negen bedrijven vestigen op de lokale zone (< 5000 m²) en veertien op de regionale zone (> 5000 m²). De kostprijs is 85 euro per vierkante meter. Op donderdag 13 februari plannen we nog een buurtoverleg over de timing en fasering van de werken. Belangrijk is dat er tussen het woon- en industriegebied op de site van de Suikerfabriek een natuurgebied van 15 hectare ligt dat we Suikerwater noemen. Daar komt een collectieve waterbuffer voor 25 miljoen liter water. Samen met Natuurpunt en het stadsbestuur maakten we een beheersplan op voor die natuurzone.”

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) is uiteraard tevreden met de grote interesse voor de nieuwe industriezones. “Pluspunt is de aandacht voor duurzaamheid. Zo komt er in het nieuwe stadsdeel een fietspad met volgverlichting. Momenteel testen we die diervriendelijke verlichting uit. Een reeks sensoren zorgt ervoor dat de verlichting pas brandt als er iemand passeert.”

De eerste bewoners zullen deze zomer al hun intrek kunnen nemen in de woningen
Benny Proot De eerste bewoners zullen deze zomer al hun intrek kunnen nemen in de woningen