AZ West ziet geen reden tot paniek door coronavirus, maar heeft wel ‘isolatiebox’

AZ West in Veurne.
Archief GUS AZ West in Veurne.
AZ West in Veurne heeft maatregelen genomen voor het geval er zich een patiënt zou aanmelden met het coronavirus. Vooralsnog is er geen reden tot paniek, benadrukken ze in het ziekenhuis.

“Er is een protocol beschikbaar en het personeel is ingelicht”, zegt Melissa Neyt, communicatiemedewerkster bij AZ West. “Iemand is maar verdacht als hij of zij een respiratoire infectie heeft, eventueel met koorts, en als die recent in het getroffen gebied in de Chinese regio Wuhan is geweest. Ook wie met iemand in contact is gekomen die daar was of de ziekte heeft of doorgemaakt heeft, houden we extra in het oog. Als we zo’n patiënten zouden binnenkrijgen, worden ze onmiddellijk opgenomen in een isolatiebox op spoed in afwachting van de testresultaten. Voor het personeel hebben we beschermingsmateriaal zoals speciale maskers, handschoenen, schort en spatbril. Het team infectiepreventie van ons ziekenhuis volgt de situatie nauwlettend op.”

Griep

Ook de griep doet ondertussen zijn intrede in het land. “Elke medewerker kon zich gratis laten inenten tegen de griep. Dat is al een eerste stap om zowel het personeel als onrechtstreeks ook de kwetsbare patiënten te beschermen”, geeft Neyt nog mee. “We hebben extra aandacht voor de hygiëne. Bij opname van een patiënt met griepsymptomen kunnen we via een accurate test binnen het half uur weten of het echt om het griepvirus gaat. Als dat zo is, verzorgen we de patiënt in een afzonderlijke kamer om verspreiding te voorkomen.”