Verkeersregels op kruispunt Strijderslaan onduidelijk

Op het kruispunt van de Hospitaalstraat met de Strijderslaan, Damstraat en Slangstraat blijken de verkeersregels niet altijd even duidelijk voor zowel autobestuurders als fietsers.

Een tijdje geleden veranderde het kruispunt van een kruispunt met volledige voorrang van rechts naar een hoofdstraat met twee zijstraten. "Nu is het helemaal niet meer duidelijk wie er voorrang heeft en dat zorgt regelmatig voor verwarring. De fietsers op de nieuwe hoofdbaan hebben voorrang maar niet alle bestuurders blijken dat te weten", is de commentaar die naar voor komt uit het verkeersonderzoek. "Toen er voorrang van rechts van tel was, stond iedereen er regelmatig stil. Daarop werd beslist om een hoofdbaan aan te duiden. Eens de Slangstraat ingereden, geldt al snel een zone 30, daarom werd gekozen om de hoofdas in de Damstraat en de Hospitaalstraat te leggen en zo niet te veel verkeer naar de zone 30 te leiden", zegt schepen van Mobiliteit, Koen Mettepenningen (CD&V). "Gevaarlijker is het er niet geworden door de nieuwe opstelling, dat blijkt uit cijfers van de politie die geen stijging in het aantal ongevallen registreert. Het blijft nu eenmaal een moeilijk kruispunt waar de vier straten niet mooi recht op elkaar uitkomen. We beslisten alvast om in de Slangstraat een extra stopbord te plaatsen in de hoop dat er zo meer duidelijkheid komt", aldus Mettepenningen. (KDBB)

De fietsers op de hoofdbaan van dit kruispunt hebben voorrang, maar niet alle automobilisten lijken dat te weten.
Copyright : Geert De Rycke De fietsers op de hoofdbaan van dit kruispunt hebben voorrang, maar niet alle automobilisten lijken dat te weten.