Verkaveling Kater@ krijgt toch vergunning

Het schepencollege keurde de vergunning voor de verkaveling Kater@ in Mol Sluis ondanks de bezwaren van de buurtbewoners toch goed. De oorspronkelijke plannen van de projectontwikkelaars zijn op vraag van het gemeentebestuur aangepast. Een aantal omwonenden blijft zich verzetten.Nadat actiegroepen eerder al vierhonderd bezwaarschriften hadden ingediend, legde de gemeente de projectontwikkelaars bijkomende eisen op. Het oorspronkelijke plan van tachtig woningen werd teruggeschroefd tot zeventig, er moest meer groen komen in de verkaveling en er moesten twee ontsluitingswegen komen om verkeersoverlast te voorkomen. Daar werd aan tegemoet gekomen en het college keurde de plannen goed. Een aantal bewoners zijn niet tevreden met de aanpassingen en vindt dat de nieuwe verkaveling extra druk zal leggen op natuurgebied Galbergen en zegt dat er is gekozen voor het grote geld in plaats van voor de lokale burgers. (CVB)