Verbouwing gemeentehuis stilgelegd

GOUVERNEUR SCHORST OOK AANSTELLING LOGISTIEK MEDEWERKER

Provinciegouverneur Jan Briers laat de verbouwingswerken aan het gemeentehuis onmiddellijk stilleggen. Volgens de gouverneur zijn er nog veel te veel onduidelijkheden in het dossier dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Ook de aanstelling van een logistiek medewerker bij de gemeentelijke basisschool wordt geschorst omdat niet alle kandidaten gelijkwaardig behandeld werden tijdens de aanwervingsprocedure.

Het was oppositiepartij PVDA+ die op 26 mei de kat de bel aanbond en twee klachten indiende bij de provinciegouverneur. De partij eiste inzage te krijgen in het dossier van de verbouwing van het gemeentehuis. "Dat is ook ons recht als gemeenteraadsleden", zegt Geert Asman (PVDA+). "Door de verhuis van de OCMW-diensten naar het gemeentehuis moesten er ingrijpende verbouwingswerken gebeuren aan het gemeentehuis. Wij hebben altijd gesteld dat het gebouw hiervoor te klein en niet geschikt was. Als we dan vernamen dat de aanpassingswerken starten zonder deftig plan, stabiliteitsstudie, bouwaanvraag en architect hebben we klacht ingediend." Een klacht die door provinciegouverneur Jan Briers nu als gegrond wordt beschouwd.

Werken drie weken stil

Meer nog, Briers laat de werken onmiddellijk stilleggen omdat het zogenaamde zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is. Door de beslissing moet het Zelzaatse schepencollege zijn huiswerk volledig opnieuw maken. De dringende werken liggen daardoor minstens drie weken stil. "Eerlijk gezegd begrijp ik de beslissing van de gouverneur niet echt", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "We gaan er dan ook alles aan doen om hem er van te overtuigen dat de verbouwing wel degelijk goed onderbouwd is. Volgende gemeenteraad (eind september, nvdr.) hopen we het dossier opnieuw op de gemeenteraad te kunnen brengen."

Mondeling examen

Maar daarmee is het huiswerk van het Zelzaatse schepencollege nog niet af. Jan Briers schorste ook de aanstelling van een logistiek medewerker bij gemeentelijke basisschool De Krekel. "Die schorsing heeft te maken met een procedurefout tijdens het mondeling examen", geeft Bruggeman toe. "Niet alle kandidaten kregen dezelfde vragen. Daarop diende een kandidaat klacht in. Volgende week wordt de procedure opnieuw opgestart." PVDA+ spreekt van een grote overwinning. "Het is een belangrijke stap om ons samen met het personeel en de bevolking te verzetten tegen de willekeur en de vriendjespolitiek", klinkt het.

Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) heeft daar een andere mening over. "PVDA+ beseft blijkbaar niet hoeveel schade ze de gemeente berokkenen met dit soort vertragingsmanoeuvres", klinkt het.