Veiligere oversteekplaatsen op stadsring

Gewestweg N47 staat al jaren bekend als het zwarte punt van Lokeren, maar de omgeving van de Bengelschool werd intussen al aangepakt door een oversteekplaats mét lichten te installeren. "Volgens de politie is het aantal ongevallen intussen gedaald door de ingrepen op de gewestweg", zegt schepen van mobiliteit Van Rysselberghe (Open Vld). Volgend jaar staan de grootschalige werken aan het op- en afrittencomplex met de E17 op het programma, met daarbij ook een aanleg van veilige, dubbele fietspaden. Maar de stad heeft intussen ook al werk gemaakt van een visie voor de oversteekpunten op de stadsring tussen de Martelarenlaan en de Heilig Hartlaan. Daar steken dagelijks heel wat schoolgaande jongeren de drukke weg over. Een eerste insteek van de stad is om lichten te plaatsen aan het kruispunt van de Heilig Hartlaan met de N47. "De Heilig Hartlaan is veel geschikter als invalsweg naar het centrum dan de huidige route langs de Hoveniersstraat en Kazernestraat die nu vaak gebruikt wordt. Met een kruispunt met lichten willen we de verbinding maken met de Spoelewijk." Ook ter hoogte van de Lokerhoutstraat en Molenstraat wil de stad lichten plaatsen en zou het huidige onveilige oversteekpunt voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de watertoren verdwijnen. (YDS)

Dagelijks steken heel wat schoolgaande jongeren de drukke N47 over.
Yannick De Spiegeleir Dagelijks steken heel wat schoolgaande jongeren de drukke N47 over.