Veilig oversteken nog niet voor morgen

LEUPEGEMSTRAAT - Oudenaarde Drie opties: brug, tunnel of vluchtheuvels

De oversteek ter hoogte van de kerk in de Leupegemstraat (N8) is voor fietsers nog steeds het 'zwartste punt' van Oudenaarde. De Fietsersbond pleit er al jaren voor een veilige fietsoversteek, maar moet het voorlopig nog altijd stellen met wat verf op de weg. Al is er beterschap op komst, waarschijnlijk in de vorm van een tunnel.

De Leupegemstraat maakt deel uit van de drukke gewestweg N8 en is te smal om er veilig met de fiets door te geraken. Ook de weg dwarsen is vooral op piekmomenten een gewaagde onderneming. Het probleem stelt zich vooral aan de kerk van Leupegem, waar veel fietsers vanuit de Armenlos (het Spei) richting Vontstraat willen (of omgekeerd). Jaren al dringen verenigingen als de Fietsersbond Oudenaarde aan op een oplossing. "Dagelijks komen hier tientallen fietsende scholieren en mensen van en naar het werk voorbij", zegt Fietsersbondvoorzitter Frans De Leersnyder.

"De verkeersveiligheid in Leupegem was ook een thema bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Alle lokale politici verzekerden toen dat er dringend werk moest gemaakt worden van een veilige oversteek. De enige maatregel die voorlopig werd genomen, is de aanduiding van de oversteek met verf."

"Toch merk ik dat men zowel bij het stadsbestuur als het Vlaams Gewest eindelijk is wakker geschoten", vervolgt De Leersnyder. "Zo zat ik enkele weken geleden samen met hen nog rond de tafel. Ik ben dan ook opgetogen dat er eindelijk schot komt in de zaak." Drie opties liggen op tafel: een brug, een tunnel of gelijkvloerse ingrepen zoals vluchtheuvels. "Alles wijst momenteel in de richting van een tunnel", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Naast bakkerij

"Momenteel wordt de technische haalbaarheid ervan nagegaan. Evident wordt het niet, omdat we er niet zoveel ruimte hebben. Gelukkig is er naast de bakkerij nog wat ruimte over. Binnenkort zitten we terug rond de tafel met het Agentschap Wegen en Verkeer en moeten we meer duidelijkheid krijgen. Vast staat dat het aanpakken van het gevaarlijke kruispunt één van onze prioriteiten is gezien de vele zwakke weggebruikers daar", benadrukt hij. "De bedoeling is dan ook dat we vrij snel tot een overeenkomst komen. Al heeft het Vlaams Gewest in dit dossier het laatste woord."

Loze woorden

Directeur Thomas Vanden Berghe van de KBO-school in Leupegem vreest dat het om loze woorden gaat van het stadsbestuur. "Men er is al 15 jaar over bezig, maar er gebeurt niets", hekelt hij. "Ik passeer zelf elke dag met de wagen langs het kruispunt en telkens hou ik mijn hart vast als ik er jonge mensen zie oversteken. Vooral voor fietsers is het er bijna niet te doen." Ook in de Vontstraat, waar zijn school is gevestigd, zorgde het drukke autoverkeer tot voor kort vaak voor gevaarlijke situaties. Daarom wordt die sinds 1 september vlak voor en na school een zogenaamde schoolstraat. Auto's mogen er niet meer in. "Een drastische, maar hoogstnoodzakelijke maatregel om de schoolomgeving weer veilig te maken. Sommigen zouden de speelplaats oprijden, mocht dat kunnen", besluit hij.

Fietsers die de Leupegemstraat willen oversteken ter hoogte van de kerk, moeten het voorlopig nog altijd stellen met wat verf op de weg. De straat dwarsen is een gewaagde onderneming.
Ronny De Coster Fietsers die de Leupegemstraat willen oversteken ter hoogte van de kerk, moeten het voorlopig nog altijd stellen met wat verf op de weg. De straat dwarsen is een gewaagde onderneming.
Fietsers hebben in de Leupegemstraat amper plaats.
Ronny De Coster Fietsers hebben in de Leupegemstraat amper plaats.