Vakbond voorzichtig positief over brandweeroverleg

Het syndicaal overleg over de brandweerhervorming heeft de vakbonden matig positief gestemd. De brandweerlieden van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost hielden vorige maand nog een stille actie tijdens een bijzondere zoneraad aan het gemeentehuis van Lubbeek. Ze klagen onder andere het personeelstekort aan en willen terug naar een 24-urenregeling.

"We hebben de indruk dat er toch wat opening is en dat er geluisterd werd naar de grieven. Men heeft ons ook gegarandeerd dat ze met spoed de uurregeling willen evalueren. Dat zal gebeuren aan de hand van een enquête bij alle brandweerlieden", zegt Anne Schuermans van het ACOD Leuven. "Op 14 september krijgen wij die vragen in handen. Eind oktober moeten we dan de resultaten van de enquête hebben", zegt Schuermans. "Volgende week gaan we onze leden informeren en bekijken of we nog actie gaan ondernemen", besluit Schuermans.

"Het overleg is positief verlopen. We sluiten niet uit om opnieuw naar een 24-urenregeling te gaan maar we willen wel eerst de resultaten zien. Er is alleszins de wil om naar een oplossing te gaan die alle partijen tevreden stemt", zegt Manu Claes, voorzitter van de zoneraad. (KAR)