Uitstel voor vernieuwing kruispunten

Aannemer Stratica uit Leopoldsburg kan op donderdag 1 december niet starten met de heraanleg van enkele kruispunten in Mol. Om de verkeersveiligheid op het kruispunt De Rooy - Hofstede te verbeteren en om de wateroverlast op het kruispunt Lijsterdreef - Postelarenweg op te lossen, was gepland dat de firma er zou die dag wegenwerken zou starten. De reden is een wijziging in de agenda van het wegenbouwbedrijf. Dat heeft in overleg met het gemeentebestuur besloten om de start van de werken te verschuiven naar begin 2017. Een concrete datum is nog niet vastgelegd. Zo gauw die datum vastgelegd is, brengt de gemeente de inwoners van Mol op de hoogte. (CVB)