Twee kleuterklassen en 2 juffen in 2geltje

De Horebeekse vrije basisschool 2geltje kiest nu ook voor team-teaching. De kleuters van de tweede en derde kleuterklas volgen nu les in een groot lokaal samen met juffen Caroline Aelvoet en Katrien Bourdeaudhui. "De muur tussen de tweede en de derde kleuterklas werd gesloopt", legt directeur Rik Bossuyt uit. "We kiezen hiervoor omdat deze diversiteit een nieuwe trend is in ons hedendaags onderwijs. Caroline en Katrien staan achter onze keuze en zien hierin ook de meerwaarde die dit biedt voor de kinderen. Ook turnjuffrouw Isabelle gaat de groep ondersteunen door extra motorische activiteiten binnen de klas te organiseren."

En of de kleuters van de nieuwe klas, waar onder andere een poppenhoek, bouwhoek en puzzelhoek is ingericht, genoten van hun eerste dag. "Het is heel plezant", vinden Gilles en Maud. (MDVR)

De muur tussen de twee klasjes werd gesloopt om er één grote klas van te maken, met twee kleuterjuffen.
Ronny De Coster De muur tussen de twee klasjes werd gesloopt om er één grote klas van te maken, met twee kleuterjuffen.