Ziekenhuis krijgt 17 verdiepingen

START WERKEN AAN NIEUWBOUW NAAST SINT-JOZEF ROND 2025

Het nieuwe AZ Turnhout wordt een landmark voor de stad.
ton wiggenraad repro Het nieuwe AZ Turnhout wordt een landmark voor de stad.
Het nieuwe ziekenhuis dat AZ Turnhout plant naast campus Sint-Jozef wordt 17 verdiepingen hoog. Streefdatum voor de bouw van het ziekenhuis met 713 kamers is 2025. "We kiezen bewust voor hoogbouw. Verplaatsingen gebeuren er sneller dan in een horizontaal ziekenhuis", zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen. De administratie palmt een deel van het Sint-Jozefziekenhuis in, Sint-Elisabeth wordt een zorgcampus.

De directie van AZ Turnhout besliste in 2012 alle ziekenhuisactiviteiten samen te brengen op de terreinen van campus Sint-Jozef aan de Steenweg op Merksplas. Ruim drie jaar later krijgt de toekomstige eenheidscampus, die de twee bestaande ziekenhuizen zal vervangen, steeds meer vorm. AZ Turnhout kiest voor het ontwerp van architectenbureau Osar, een ontwerp waarbij het nieuwe ziekenhuis 17 bouwlagen telt. "Een hoogbouw heeft minder dakoppervlakte en minder fundering nodig, waardoor de ecologische voetafdruk minder is. Ook de loopafstanden voor onze medewerkers worden zo tot een minimum herleid. Verplaatsingen met een lift gaan sneller dan verplaatsingen te voet in een horizontaal ziekenhuis. Bovendien biedt een hoogbouw het grote voordeel dat het bestaande Sint-Jozefgebouw tijdens de werken aan de nieuwbouw operationeel kan blijven", vertelt Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder van AZ Turnhout.


De zeventien bouwlagen zijn goed voor een ziekenhuis van ongeveer 65 meter hoog. Naast het voordeel van de kortere verplaatsingen, biedt het volgens architect Michiel Verhaegen ook voor de patiënt een groot voordeel. "Patiënten krijgen vanuit de kamers een fantastisch uitzicht op de omgeving. Het zal hen een enorm gevoel van rust geven", verwacht Verhaegen. "We kunnen op die manier stress reduceren, zowel bij patiënten als bij medewerkers."

Alleen dit hoge gebouw van Sint-Jozef blijft over, de rest wordt gesloopt.
ton wiggenraad Alleen dit hoge gebouw van Sint-Jozef blijft over, de rest wordt gesloopt.

Voetbalveld

De nieuwbouw van zeventien verdiepingen komt achteraan op de site van Sint-Jozef, waar nu een voetbalveld ligt. Het hoofdgebouw krijgt drie vleugels, maar de hoeken tussen iedere vleugel zijn stomp genoeg om geen inkijk in andere kamers te hebben. "Het bestaande ziekenhuis wordt deels behouden. De administratie zal er een plek krijgen. Zo kan het nieuwe ziekenhuis zelf volledig gebruikt worden voor medische doeleinden", vertelt Michiel Verhaegen nog. "De bestaande parkings op de site behouden we eveneens. Daarnaast komt er een extra parkeergebouw bij. Voor patiënten die dagelijks in het ziekenhuis moeten zijn, bijvoorbeeld voor nierdialyse, is een ondergrondse parkeergarage gepland. Via een lift komen zij meteen in het ziekenhuis uit."

Links de nieuwbouw met 17 etages. Het roze blokje (cirkel) blijft als enige over van Sint-Jozef.
ton wiggenraad Links de nieuwbouw met 17 etages. Het roze blokje (cirkel) blijft als enige over van Sint-Jozef.

Flexibele kamers

Het ziekenhuis krijgt 713 kamers, waarvan 121 kamers voor dagziekenhuis. "De kamers worden een mix van één- en meerpersoonskamers. Ze worden zo gemaakt dat ze op termijn aangepast kunnen worden. Afhankelijk van hoe de vraag in de toekomst evolueert kunnen van éénpersoonkamers eenvoudig meerpersoonskamers worden gemaakt en omgekeerd."


AZ Turnhout had een kostprijs van 150 miljoen euro vooropgesteld. Op basis van dat bedrag tekende Osar het ontwerp uit. De uiteindelijk kostprijs zal pas gekend zijn wanneer de plannen verder concreet worden uitgewerkt. "Het ziekenhuis wordt morgen nog niet gebouwd", vertelt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen. "Er moeten nog veel stappen doorlopen worden. Tegen eind 2017 moet het technisch-financieel plan klaar zijn, zodat het financieel plaatje duidelijk wordt en het ziekenhuis subsidies kan aanvragen voor de bouw. Bij de ontwikkeling van dat plan worden werkgroepen van medewerkers en artsen betrokken." De directie hoopt dat de werken rond 2025 al bezig zijn of toch starten.


De directie van AZ Turnhout koos in 2012 voor de campus Sint-Jozef omdat die locatie meer ruimte biedt en vlotter bereikbaar is. Voor die vlottere bereikbaarheid moet er nog wel wat veranderen op het vlak van mobiliteit. "In het nieuwe ziekenhuis zullen 2.200 mensen werken. Daarbovenop komen patiënten en bezoekers. De mobiliteit in de buurt zal dus herbekeken moeten worden: bijvoorbeeld de Ring doortrekken of het kruispunt van de Nassaulaan met de Steenweg op Merksplas heraanleggen. Want vooral 's avonds slibt dat kruispunt dicht door het verkeer."


Na de ingebruikname van de eenheidscampus verlaat AZ Turnhout het Sint-Elisabethziekenhuis, aan de Rubensstraat. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat gebouw nadien in samenwerking met het OCMW omgevormd tot een zorgcampus met bijvoorbeeld een rusthuis of een afdeling voor palliatieve zorgen.

De architect verduidelijkt de maquette aan nieuwsgierige verpleegkundigen.
ton wiggenraad De architect verduidelijkt de maquette aan nieuwsgierige verpleegkundigen.

Maquette bekijken

AZ Turnhout zet zondag 20 maart de deuren open voor het publiek tijdens de 'Dag van de Zorg'. De maquette van het nieuwe ziekenhuis is dan te bewonderen. Belangstellenden krijgen een korte toelichting. De maquette staat op campus Sint-Jozef in de zaal Hertog van Brabant.