Waterbuffer aan Oude Dijk moet overstromingen in Turnhout voorkomen

Archieffoto van een overstroomde Otterstraat in 2016.
Jef Van Nooten Archieffoto van een overstroomde Otterstraat in 2016.
Bij hevige regenval zal Turnhout voortaan minder af te rekenen krijgen met wateroverlast. Of dat is toch de bedoeling. Het stadsbestuur heeft de laatste stap gezet om een waterbuffer aan te leggen in het oosten van de stad.

Het hemelwaterbufferingssysteem waarvoor het licht nu op groen werd gezet, wordt aangelegd in de hoek Broekzijde-Oude Dijk. “Dat systeem vormt het sluitstuk van de hemelwateras Oost-Turnhout. “De aanleg van hemelwaterassen in Turnhout heeft twee grote voordelen: het rioolwater wordt gescheiden van het hemelwater afgevoerd en bij hevige regenbuien wordt de wateroverlast in Turnhout grotendeels opgelost”, klinkt het bij de stad.

In het verleden werden al een paar waterassen aangelegd, zoals de westelijke as die vanaf de FRAC via de Oud-Strijderslaan naar de Lokerenstraat gaat. Ook het oosten van Turnhout krijgt nu dus een hemelwateras. “Die lossen de wateroverlast in Turnhout zelf grotendeels op, maar ze kunnen stroomafwaarts problemen creëren in andere gemeenten langs de Nete en de Aa. Daarom voeren we het water zoveel mogelijk vertraagd af naar de waterlopen”, zegt Marc Boogers, schepen van Wegen- en Groenbeheer. 

Turnova

De wateras voor Oost-Turnhout loopt van de Hoveniersstraat in het centrum van Turnhout naar de Broekzijde, en ook Turnova zal er op aangesloten worden. “De aanleg van het hemelwaterbufferingssysteem past bovendien in de grotere ruimtelijke context”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Els Baeten. “In diezelfde omgeving worden de gronden ten zuiden van de Aa bouwvrij agrarisch gebied, zodat we een groene vinger openhouden tussen Turnhout en Oud-Turnhout.”

Gescheiden riolering

De oudste riolen in Turnhout dateren van 1904 en dienden om vuil rioolwater maar eventueel ook overtollig hemelwater af te voeren. “De groei van de stad en de aanleg van meer verharde oppervlakten zorgen er vandaag voor dat het hemelwater in het centrum bijna niet meer in de bodem kan trekken. Door klimaatveranderingen vallen er bovendien steeds meer hevige regenbuien”, aldus nog het stadsbestuur. 

“Gecombineerd met de beperkte capaciteit van de rioleringen, veroorzaken die buien in extreme gevallen wateroverlast. De oplossing is om een gescheiden rioleringssysteem voor hemel- en rioolwater.”

Stad Turnhout werkt voor dit project samen met de Vlaamse Milieumaatschappij.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.