Vijf extra windmolens langs E34

De stad Turnhout krijgt er vijf extra windmolens bij. Die komen aan de Steenweg op Tielen, Leiseinde en Veedijk. De provincie had de milieuvergunning in april al goedgekeurd, maar misnoegde bewoners tekenden beroep aan tegen die vergunning. Minister Joke Schauvliege heeft dat beroep nu ongegrond verklaard.


Langs de E34 in Turnhout staan reeds twee windturbines. Daar komen er binnenkort nog vijf bij. Hoewel er tijdens het openbaar onderzoek 189 bezwaren werden ingediend met betrekking tot geluid, slagschaduw, veiligheid, afstand tot de bewoning, impact op dieren, gezondheid, trillingen en natuur, leverde de provincie in april 2017 een vergunning af voor vijf windmolens gelegen aan de Steenweg op Tielen, Leiseinde en Veedijk in Turnhout. Meer dan 50 particulieren en vennootschappen uit de omgeving tekenden beroep aan tegen die vergunning.


Minister Joke Schauvliege verklaart dat beroep nu ongegrond. "De vijf windturbines krijgen een inplanting op een bedrijventerrein langs de autosnelweg E34 en sluiten op een evenwichtige manier aan bij de schaal en de opbouw van het omliggend industrieel landschap. De hinder en de effecten op mens en milieu kunnen tot een aanvaardbaar risico worden beperkt. Voor de 5 windturbines is inmiddels een stedenbouwkundige vergunning verleend, zodat wordt bevestigd dat zij de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet overschrijden", motiveert Schauvliege. (JVN)