Verkeerslichten Middelares aangepakt

VANAF MAANDAG AL EXTRA AFSLAGSTROOK NAAR LINKS

Het kruispunt van De Merodelei en de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
Foto Ton Wiggenraad Het kruispunt van De Merodelei en de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
De stad Turnhout gaat het kruispunt aan de Middelares herbekijken. Het kruispunt op de Merodelei kreeg in januari een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Maar sindsdien draait het verkeer er in de soep. Maandag wordt een extra afslagstrook aangebracht.

Het kruispunt van de Merodelei met de Onze-Lieve-Vrouwstraat stond het kruispunt gekend als een zwart punt voor de zwakke weggebruikers. Om het kruispunt veiliger te maken, werd er in januari een conflictvrij kruispunt van gemaakt. De verkeerslichten werden zo afgesteld dat auto's en zwakke weggebruikers apart groen hebben. Die aanpassing wekte vanaf het begin heel wat wrevel op. Onder meer door de lange wachttijden. Aan één kant van het kruispunt heeft het autoverkeer telkens slechts 8 seconden groen licht, om vervolgens 75 seconden voor het rode licht te staan.


Door de vele wegenwerken die er momenteel in Turnhout worden uitgevoerd, krijgt het kruispunt extra verkeer te slikken waardoor de verkeersellende er van kwaad naar erger ging. En niet alleen de files vormen een probleem. "De huidige lichtenregeling zorgt ook voor onveiligheid", zegt gemeenteraadslid Toon Otten. "Ik werd aangesproken door een jonge moeder die zag dat haar kind op het fietspad bijna werd aangereden aan het kruispunt met de Prinsenstraat. Omdat de files steevast tot voorbij dat kruispunt staan. Ik zag met eigen ogen hoe ongeduldige bestuurders er over het fietspad en voetpad rijden om de Prinsenstraat sneller in te kunnen draaien. Zowel het kruispunt met de Prinsenstraat als wellicht ook andere kruispunten zijn gevaarlijker geworden door de gevolgen van het conflictvrij maken van het kruispunt aan de Middelares."

Wegenwerken

Toon Otten roept het stadsbestuur op om de situatie aan het kruispunt aan de Middelareskerk terug te draaien naar het oude systeem. "Al zeker tot aan het einde van de vele wegenwerken in Turnhout. Daarna kan er een herevaluatie gemaakt worden. Zo kunnen we gevaarlijke situaties die nu gecreëerd worden vermijden en zal de verkeersdoorstroom aanzienlijk verbeteren."


Terugkeren naar de oude lichtenregeling ziet schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen) niet zitten. Maar hij belooft wel enkele andere maatregelen om de situatie aan te pakken. "Maandag wordt een afslagstrook naar links aangebracht op de grond. Auto's die rechtdoor (richting Ring, red.) moeten, kunnen daardoor de auto's voorbij steken die linksaf willen inslaan", zegt Marc Boogers. "We bekijken ook hoe we de lichtenregeling op korte termijn efficiënter kunnen maken, weliswaar met behoud van het conflictvrije karakter. Om die regeling bij te sturen moeten we een beroep doen op een externe firma. In afwachting van die efficiëntere lichtenregeling zal de politie de volgende weken toezicht houden op de doorstroming, en waar nodig het verkeer regelen."