Stad wil sluipverkeer weg uit natuur

De stad Turnhout heeft een verbod voor gemotoriseerd verkeer ingesteld tussen de grens met Merksplas en de Dombergstraat, met uitzondering van plaatselijk verkeer. Daarmee hoopt de stad het sluipverkeer over de bosweg in het noorden van Turnhout te ontraden.


Van de vrijwilligers van Natuurpunt kreeg het stadsbestuur de voorbije maanden geregeld meldingen van sluipverkeer in de Langvenstraat. Gemotoriseerd verkeer, dat vaak met hoge snelheid voorbij komt, volgens waarnemers. Daarop liet de stad een eerste meting uitvoeren op donderdag 15 juni. Tussen 7.00 en 9.00 uur en werden er 17 voertuigen geteld. "Om dit doorgaand verkeer te weren is nu in samenspraak met Natuurpunt een proefopstelling geplaatst: een verbod voor gemotoriseerd verkeer en motorfietsen, uitgezonderd plaatselijk verkeer", bevestigt schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen). "In september wordt de telling herhaald om het effect te bekijken. Uiteraard worden er in tussentijd ook controles uitgevoerd."


In de gemeenteraad van september zal ook goedkeuring gevraagd worden voor de invoering van een zone 30 in het hele gebied, dus Langvenstraat, Dennenstraat, Elzenstraat, Drievennenstraat en Dombergstraat. "We hopen dat deze maatregelen het gewenste effect hebben om het groene noorden van Turnhout te vrijwaren van ongewenst sluipverkeer zodat er maximaal en veilig genoten kan worden van de natuur", aldus de schepen. (DVGT)