Stad verlaat piste van ronde Ring: “Geen tunnel, wel nieuwe weg”

Stadsbestuur zet concrete stappen om verkeersknoop in het noorden op te lossen

De huidige afslag op de Nassaulaan naar het St Jozef zou verplaatst moeten worden.
Ton Wiggenraad De huidige afslag op de Nassaulaan naar het St Jozef zou verplaatst moeten worden.
De stad Turnhout heeft niet langer de intentie om de Ring rond te maken met een ondertunneling. De ruim 60 miljoen euro die daarvoor nodig zou zijn, kan beter gebruikt worden voor een ondertunneling ter hoogte van het Stadspark. In de plaats van een ronde Ring gaat de stad nu voor een meer realistische oplossing om het noorden te ontsluiten: “Een lokale weg van de Steenweg op Merksplas tot aan Heizijde”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. 

De stad Turnhout heeft het voorbije anderhalf jaar een studie laten uitvoeren voor de ontsluiting van het noorden van de stad. Daarbij werden verscheidene scenario’s onderzocht om de Ring rond te maken. Aan de kant van de Steenweg op Merksplas bleek het kruispunt met de Nassaulaan de haalbare aansluiting te zijn. Aan de kant van Kastelein werden vijf mogelijke ‘vertrekpunten’ van de nieuwe gewestweg onderzocht. In alle vijf de scenario’s moest een ondertunneling - van 700 meter - voorzien worden. Uiteindelijk bleek een aansluiting ter hoogte van het kruispunt met de Laguitstraat de meest logische en technisch haalbare piste. “Waardevol landschap en monumenten zoals Boones Blijk en de Gasthuishoeve op de Heizijde moeten immers ontweken worden”, zegt Booogers.

Tunnel aan Stadspark prioritair

Ok, studie afgerond. De Ring wordt dus doorgetrokken vanaf de Laguitstraat tot aan de Nassaulaan? Nee, want uit de studie blijkt ook dat het kostenplaatje voor dit scenario zo’n 63,5 miljoen euro bedraagt. Geld dat de Vlaamse overheid niet zomaar op tafel zal leggen. Temeer omdat Turnhout aan Vlaanderen heeft gevraagd om ook (veel) geld op te hoesten om de Ring te ondertunnelen ter hoogte van het Stadspark. “En die ondertunneling van de zuidelijke Ring (ter hoogte van het Stadspark, red.) is prioritair voor ons, omdat daar zich het derde gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen bevindt”, zegt schepen Marc Boogers.

Lokale weg

Er is dus geen geld voor een ronde Ring met een tunnel in het noorden. Om toch werk te maken van de ontsluiting van het noorden, wil het schepencollege nu een deel van dat traject realiseren. “Vanaf de Steenweg op Merksplas tot aan Heizijde”, zegt Marc Boogers. “Let wel: dit wordt dan een lokale weg, geen gewestweg. Die nieuwe weg zou dus niet bedoeld zijn voor doorgaand verkeer, wel voor de ontsluiting van de woonwijken ten noorden van het kanaal en de toekomstige woonontwikkelingen daar.”

De nieuwe weg is aangeduid in het rood. Die zou van de Steenweg op Merksplas tot aan Heizijde lopen, met mogelijkheid tot aansluiting op de ziekenhuiscampus
RV De nieuwe weg is aangeduid in het rood. Die zou van de Steenweg op Merksplas tot aan Heizijde lopen, met mogelijkheid tot aansluiting op de ziekenhuiscampus

Het schepencollege wil die nieuwe weg niet zomaar realiseren. Om te voorkomen dat automobilisten de lokale weg toch gaan beschouwen als een extra stuk Ring zal er eerst een studie uitgevoerd worden om na te gaan welke maatregelen genomen moeten worden om de Fonteinstraat en vooral de Heizijde te ontlasten. Anders zou de Heizijde in hoofde van automobilisten beschouwd kunnen worden als het verlengstuk van de Ring, nog meer dan nu het geval is. “Voordat de weg er komt, willen we onderzoeken welke bijkomende maatregelen nodig zijn om het extra verkeer en sluipverkeer uit de Heizijde, Fonteinstraat en nabijgelegen woonstraten, te weren. Die straten moeten leefbaar zijn en autoluw worden. Voor die bewoners willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is om de Ring rond te maken via Heizijde. Het wordt een lokale weg voor de lokale bewoners en de toekomstige woonontwikkelingen.”

3,15 miljoen euro

Nog maar eens een studie dus. Betekent dit dat deze nieuwe weg op de lange baan wordt geschoven? “Nee, we gaan de gemeenteraad vragen om de kosten voor de aanleg van deze weg – 3,15 miljoen euro – mee op te nemen in de meerjarenplanning. Zo laten we effectief zien dat dit meer is dan alleen wat studiewerk. We zetten centen opzij om er effectief een nieuwe weg te kunnen realiseren”, besluit Marc Boogers.

Op welke manier de nieuwe weg zal aangesloten worden op de Steenweg op Merksplas – met een rotonde of verkeerslichten – ligt nog niet vast. Dat moet overlegd worden met het Agentschap Wegen en Verkeer. De nieuwe weg kan ook een aansluiting krijgen naar de spoedafdeling van het eventuele toekomstige ziekenhuis op Campus Sint-Jozef.
8 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • WILLY VAN GORP

  Daar hebben ze zo lang voor moeten nadenken en het noorden van Turnhout blijft met de problemen zitten!

 • Jef Van De Plas

  Een compromisoplossing is nooit een goeie oplossing. En ja een tunnel is duur, maar, heeft men al eens echt berekend wat de afschaffing van het drukknopje aan de voetgangersoversteekplaats aan het stadspark gecombineerd met een echte groene golf op de ring zou kunnnen geven. Het spaart misschien die tunnel uit, en dan is er geld voor een ronde ring , wat uiteindelijk de enig echt deugdelijke oplossing is. Want het doorgaand verkeer vanuit het noorden mag de nieuwe weg niet gaan gebruiken.

 • Eric Leysen

  Studies, plannen, ramingen,....een eindeloos verhaal. Net zoals de files aan de kruispunten van de Nassaulaan. Net zoals de verkeerslichten aan stweg op Mol die uit de "jaren stillekes" stammen. Wat wil je met mensen die zelfs geen oog hebben voor een kruispunt met nog altijd rood-wit geschilderde palen ( en dus niet geel-zwart) zoals wettelijk voorgeschreven.

 • Wim Moonen

  Eerst gedurende 25 jaar verkeersproblemen opbouwen en ze dan nooit meer opgelost krijgen.Het zal alleen nog maar erger worden.

 • Kristel Van Clemen

  Ze willen een weg leggen, maar er mag geen verkeer zijn... Typisch.