Stad krijgt Save-label van OVK

Foto Ton Wiggenraad

De stad Turnhout heeft het Save-label ontvangen van de organisatie Ouders van Verongelukte kinderen. Elke gemeente of stad kan dat label krijgen als het er zich toe verbindt om een aantal maatregelen te nemen op vlak van verkeersveiligheid. Turnhout is naast Sint-Niklaas de tweede centrumstad die het label krijgt. Schepen Marc Boogers wilde het label opdragen aan Nadja Meeusen en haar familie. Het meisje verongelukte in mei 2013 op de Steenweg op Gierle. Marc Boogers was toen een van haar leerkrachten op het Sint-Jozefcollege in Turnhout.


(VTT)