Pleeggezinnen in de bloemetjes gezet

Foto Ton Wiggenraad

Op 11 november werden de Turnhoutse pleeggezinnen uitgenodigd voor een officiële ontvangst op het Stadhuis van Turnhout in het kader van de 'Week van de Pleegzorg'. Daar kregen zij van het Turnhoutse stadsbestuur een welgemeend dankjewel voor het opvangen van kinderen en jongeren met een moeilijke thuissituatie of volwassenen met een beperking. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. In Turnhout zijn er momenteel 42 pleeggezinnen actief.


(WDH)