Onveiligheidsgevoel nergens zó groot

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN TURNHOUT

Op de Markt staan al verschillende bewakingscamera's, maar volgens sommige partijen moeten er nog bij.
Ton Wiggenraad Op de Markt staan al verschillende bewakingscamera's, maar volgens sommige partijen moeten er nog bij.
In Turnhout worden verhoudingsgewijs minder criminele feiten gepleegd dan in de meeste andere Vlaamse centrumsteden. Maar toch is het onveiligheidsgevoel nergens zo groot. Zowat alle partijen pleiten voor 'meer blauw op straat' om het veiligheidsgevoel te verhogen.

Eén inwoner op de vijf voelt zich altijd of vaak onveilig wanneer hij door de stad wandelt. Dat kan hem bijvoorbeeld weg houden van het uitgaansleven. Het onveiligheidsgevoel moet dus dringend weggewerkt worden. "Sp.a pleit voor een harde aanpak van de kleine groep die voor ernstige overlast zorgt en weigert om zich aan de elementaire regels van onze samenleving te houden. We pleiten ook voor meer, en vooral aanspreekbaar, blauw op straat. Agenten te voet of op de fiets, die systematisch patrouilleren op de plekken waar mensen zich onveilig voelen", zegt Hannes Anaf.

Meer blauw, meer camera's

Ook N-VA wil investeren in meer politiemensen. "En we moeten blijvend investeren in technologie zoals camera's. Daarbij moeten we geen gedoogbeleid voeren, maar een kordaat handhavingsbeleid. Overlast en criminaliteit moeten worden bestraft. Anderzijds moeten we de stad uit de armoede halen, mensen een zinvolle dagbesteding geven en hen (re-)integreren in de maatschappij via een job, scholing of vrijwilligerswerk", vindt Paul Van Miert.


Volgens Eric Vos (T.I.M.) kan het veiligheidsgevoel naast meer politie op straat ook verhoogd worden door in te zetten op netheid, en door een aangepaste openbare verlichting te voorzien. "Vooreerst zullen we de weg van en naar de parkings in het centrum aanpakken, bijvoorbeeld ter hoogte van het Sint-Jozefstraatje. In het kader van ons preventiebeleid gaan we intensiever aan de slag met de hangjongeren. Ook het team 'drugs' moet binnen het korps verstevigd worden, om zo te werken op de overlast die drugs met zich meebrengen." Ook Open Vld pleit voor een betere verlichting.

Wantrouwen

Volgens Marc Boogers (Groen) wordt het onveiligheidsgevoel in de hand gewerkt door de drugsproblematiek. "De stad dient daar vooral een preventieve en sensibiliserende rol te spelen. Met de jaarlijkse toename van onze bevolking dient ook extra ingezet te worden op wijkagenten."


CD&V meent dat het onveiligheidsgevoel deels samenhangt met de verkleuring van de stad. "Meer 'vreemde' mensen in de stad geeft helaas bij heel wat mensen onzekerheid, wantrouwen en onrust", zegt Francis Stijnen. "Hieraan moet gewerkt worden met een goed integratieplan zodat ook nieuwkomers in de stad onze rechten en plichten, onze gewoonten kennen. Zo kunnen ze opgenomen worden in onze Turnhoutse samenleving."


Vlaams Belang wil meer buurtinformatienetwerken oprichten in de verschillende wijken in de stad. "En de Gasthuisstraat na 19 uur open stellen voor verkeer om de sociale controle te vergroten", zegt Reccino Van Lommel. PVDA en Stadsbelangen willen de rol van de wijkagent opwaarderen.


 (JVN)