Oeps! Stad Turnhout maakt rekenfout van 26 miljoen euro in begroting

Het stadhuis van Turnhout.
Jef Van Nooten Het stadhuis van Turnhout.
Stad Turnhout zit met de handen in het haar. Bij de begroting die vorige maand werd goedgekeurd, werd een rekenfout gemaakt. En wat voor één: het gaat om maar liefst 26 miljoen euro. Dat tekort moet nu weer gedicht worden. Wat gegoochel met de pensioenkas moet voorlopig een oplossing bieden. Insiders spreken van een politieke ramp. 

Eind november stelde het stadsbestuur van Turnhout haar meerjarenplanning van deze legislatuur voor. “Het stadsbestuur van Turnhout wil deze legislatuur meer dan 100 miljoen euro investeren. We doen dat zonder de belastingen te verhogen”, klonk het toen.

4,5 miljoen per jaar

Tijdens de gemeenteraad in december werd de begroting voor deze legislatuur goedgekeurd, maar nu blijkt dat daarbij een enorm zware fout is gebeurd: een tekort van… 26 miljoen verspreid over zes jaar. Dat is een gat van bijna 4,5 miljoen per jaar, een enorm bedrag als je weet dat de stad een jaarlijks budget van zo’n 80 miljoen heeft. 

Door de complexe integratie van de stadsdiensten en het OCMW sloop een administratieve fout in de verwerking van de cijfergegevens over het personeel. Een externe audit moet uitwijzen hoe dat kon gebeuren

Schepen van Financiën Francis Stijnen (CD&V)

“Door de complexe integratie van de stadsdiensten en het OCMW sloop er een administratieve fout in de verwerking van de cijfergegevens van het personeel. Het stadsbestuur gaat daar niet licht overheen. Het schepencollege en het managementteam van Stad Turnhout betreuren wat gebeurd is ten zeerste en nemen dit zeer ernstig. Daarom  werd een procedure in gang gezet om een externe auditor aan te trekken die, samen met de administratie, naar de interne processen zal kijken om zicht te krijgen op hoe dit is kunnen fout lopen. Hieruit moeten conclusies getrokken worden over de oorzaken en hoe dit in de toekomst  voorkomen kan worden", zegt schepen van Financiën Francis Stijnen (CD&V).

Pensioenkas

Het tekort van 26 miljoen betekent niet dat geplande investeringen zoals de nieuwe sporthal geschrapt moeten worden. Zoals het er nu naar uitziet, blijven alle investeringen gehandhaafd. Om de ontbrekende 26 miljoen te ‘vinden’, wil de stad goochelen met de pensioenkas. Deze legislatuur zou normaal 32 miljoen in de pensioenkas worden gestoken. Dat is niet verplicht waardoor dat geld er weer uitgehaald kan worden. Er zal dus 26 miljoen minder in de pensioenkas worden gestoken. “Dat betekent voor alle duidelijkheid dat de stad het geld niet zal halen bij de burger en niet bij de verenigingen of ondernemers", aldus nog Stijnen. 

Toch is daarmee het probleem niet helemaal opgelost. Het is slechts een tijdelijke oplossing, want de pensioenkas moet nadien weer worden aangevuld. “‘In de tweede stap zal Stad Turnhout de komende maanden een plan uitwerken om het extra budget voor het verhogen van de pensioenreserve in de volgende zes jaar terug aan te vullen", aldus nog Stijnen.

Audit

De rekenfout van 26 miljoen kwam een paar dagen geleden aan het licht tijdens een interne audit. Waar de fout precies werd gemaakt en wie verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. De komende dagen zal een externe audit uitgevoerd worden om daar duidelijkheid over te krijgen.

De fractieleiders van de verschillende politieke partijen werden donderdagavond op de hoogte gebracht van deze ‘politieke ramp’ zoals het door insiders genoemd wordt. Op 10 februari staat een extra gemeenteraad gepland om de begroting te herstemmen.