Leerlingen financieren mee heraanleg

SINT-PIETERSINSTITUUT ONDERGAAT GROENE METAMORFOSE

Directeur Jan Roels bij een simulatiebeeld van de vernieuwde speelplaats.
Wiggenraad Directeur Jan Roels bij een simulatiebeeld van de vernieuwde speelplaats.
De leerlingen van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout mogen een grote metamorfose van de school verwachten. De speelplaats krijgt veel meer groen met gezellige zithoekjes. Kostprijs: 1,5 miljoen euro. "Hoeveel zitbanken er komen? Dat ligt er aan hoeveel geld de leerlingen zélf binnen brengen", zegt directeur Jan Roels.

De leerlingen kregen gisteren de plannen voorgeschoteld van het Sint-Pietersinstituut 2.0. De komende jaren zal de school zowel op esthetisch, ecologisch als op praktisch vlak volledig onder handen worden genomen. "We hebben een masterplan opgesteld waarbij we de hele campus op alle vlakken in een groen kleedje stoppen", zegt directeur Jan Roels. "Enerzijds zal de school letterlijk een veel groenere aanblik krijgen waarbij we voluit kiezen voor inheemse planten. Daarnaast trekken we ook volledig de ecologische kaart door optimale regenwaterinfiltratie en -recuperatie. Ook aan het comfort van de leerlingen werd gedacht met rubberen sportvelden, een buitenklas, gezellige zithoekjes, enzovoort."


Bij de opmaak van de plannen werd rekening gehouden met de wensen van de leerlingen. In ruil wordt ook iets van hen verwacht. Ze zullen mee geld in het laatje moeten brengen om de werken te financieren. "Het kostenplaatje bedraagt 1,5 miljoen euro. "Het grote probleem is dat de regelgeving rond subsidies voor omgevingswerken gewijzigd is op het moment dat onze plannen al vergevorderd waren. We moeten daardoor bijna alles zelf financieren. Toch hebben we beslist om er mee door te gaan. We gaan op zoek naar andere inkomsten. Zo heb ik bij de leerlingen een oproep gelanceerd om lotjes te verkopen. Er zijn een aantal banken voorzien in het ontwerp. Maar hoeveel we er vanaf het begin kunnen plaatsen, hangt af van de inkomsten van de leerlingen. Daarnaast gaan we ook op zoek naar sponsoring."

Klaar in mei 2020

De directie van het Sint-Pietersinstituut zal binnenkort de bouwaanvraag indienen. Na de aanbestedingsprocedure kunnen de werken dan begin 2019 van start gaan. Tegen mei 2020 zou alles afgerond moeten zijn. "De hinder voor de leerlingen zal beperkt blijven. We werken in verschillende fases waardoor altijd 2/3de van de speelplaats beschikbaar blijft", zegt directeur Jan Roels.


Naast het zichtbare groen dat er bij komt op de school wil de directie ook de figuurlijk groene kaart trekken, onder meer door een optimale regenwaterinfiltratie en -recuperatie. "Al het water wordt gerecupereerd voor de toiletten of geïnfiltreerd in de grond. Alleen bij heel veel neerslag komt er nog water in de riolering terecht", besluit Roels.