KVT vraagt fans 50.000 euro

DERDEKLASSER HEEFT GELD NODIG OM SEIZOEN ROND TE MAKEN

Voorzitter Marcel Hendrickx.
Foto Ton Wiggenraad Voorzitter Marcel Hendrickx.
KV Turnhout komt 50.000 euro te kort om het seizoen rond te maken. De club rekent op de steun van de supporters. "Het geld gaat niet alleen naar het eerste elftal, maar vooral naar de jeugd-, dames- en G-spelers", zegt voorzitter Marcel Hendrickx.

Het jaarbudget van de derdeklasser bedraagt 250.000 à 300.000 euro. De spelers en technische staf van het eerste elftal krijgen geen vast bedrag per maand. Ze spelen alleen voor de winstpremies, maar die moest de club na zeven verliesmatchen op rij dit seizoen nog niet uitbetalen. Hoeveel een winstpremie bedraagt, daar wilde voorzitter Hendrickx niet op ingaan.


Wat vaststaat: KV Turnhout heeft geld te kort. "Iedereen denkt dat de club alleen maar het eerste elftal is. Maar KV Turnhout heeft ook driehonderd jeugdspelers. De jeugdtrainers moeten betaald worden, er is een damesafdeling die niet winstgevend is, en we hebben vijftig gehandicapte voetballers die geen euro lidgeld moeten betalen en alles krijgen. Daarnaast betalen we aan de stad 36.000 euro per jaar voor huur van de velden. Een club is veel meer dan de A-ploeg", waarschuwt de voorzitter.


Marcel Hendrickx berekende voor de volledige werking van de club een tekort van 50.000 euro om het seizoen vol te maken. "De winstpremies van het eerste elftal zullen we wel kunnen betalen... als we winnen. Een eerste elftal moet in principe zelfbedruipend zijn", vervolgt Hendrickx. "Maar voor de rest van onze werking zitten we met een tekort. We hopen dat op te vangen door financiële steun te vragen aan de supporters. Elders heeft het al gewerkt, dus waarom zou het in Turnhout niet lukken?"


Alleen al voor de jeugdwerking van KV Turnhout zijn jaarlijks een paar honderdduizend euro nodig. Iedere storting kan volgens Marcel Hendrickx echt het verschil maken. "Als we die 50.000 euro bijeenkrijgen, kunnen we dit seizoen vol maken. Supporters hoeven geen schrik te hebben dat ze geld geven en dat tegen Kerstmis de club ophoudt te bestaan. Anders zouden we het niet doen. Ik weet niet of we die 50.000 euro zullen halen, maar alle hulp is welkom. Ook als iemand 10 of 20 euro stort, nemen we die in dank aan. Intussen ga ik op zoek naar grotere sponsors."


Supporters die meer dan 250 euro storten, krijgen niet alleen het voortbestaan van de club in ruil. Ze krijgen ook een bescheiden 'zegje' in het beleid van de club. "Wie meer dan 250 euro stort, wordt lid-sympathisant en krijgt een uitnodiging voor de algemene vergaderingen. Ze zullen niet stemgerechtigd zijn, maar kunnen wel hun mening zeggen", kondigt Hendrickx aan.

Inspanning stad

De club hoopt ook op het stadsbestuur, dat zelf evenwel geen euro op overschot heeft, om de financiële situatie van de club te verbeteren. "Het huurgeld zal de stad niet verlagen, want elke sportclub moet dat betalen", besluit Hendrickx. "Maar ik vind het erg dat wij voor G-voetbal hetzelfde huurgeld voor een veld moeten betalen. We gaan vragen dat de stad bekijkt of dit naar benedenkan."