Inwoner verspreidt affiches met haatberichten over schepen: “Grootste klootzak van Turnhout”

De affiche met de haatboodschap voor Marc Boogers.
Jef Van Nooten De affiche met de haatboodschap voor Marc Boogers.
Op verscheidene plaatsen in de stad Turnhout zijn affiches opgedoken van schepen Marc Boogers (Groen). De schepen voor Mobiliteit wordt op de affiches uitgemaakt voor de grootste klootzak van Turnhout. “De dader zou zijn mening beter in mijn gezicht zeggen.”

Dat het nieuwe verkeerscirculatieplan van stad Turnhout en de forse uitbreiding van de zone 30 niet bij iedereen in goede aarde valt, was al geweten. Maar één inwoner gaat wel erg ver om zijn ongenoegen te laten blijken. Hij heeft op verscheidene plaatsen in de stad affiches opgehangen van mobiliteitsschepen Marc Boogers (Groen) met daaronder de boodschap ‘De grootste klootzak van Turnhout’. Onder meer op de tuinmuur van het Paterspand in de Vredestraat prijkt een affiche, en aan de wegafsluiting in de Lindekensstraat ter hoogte van café De Penge. Buurtbewoners zouden een oudere man met zwarte pet hebben opgemerkt die de affiches heeft opgehangen. 

Respect

“Hier wordt op de man gespeeld in plaats van op de bal, dat is jammer”, reageert schepen Marc Boogers. “Het is logisch dat iedereen zijn eigen mening heeft. Je moet het niet altijd eens zijn met het stadsbestuur, maar je dient wel respect te hebben voor elkaars democratisch standpunt. Er moet gefocust worden op inhoud. Daarvoor moet je met respect met elkaar kunnen praten. Niet op deze manier.”

Stadsmagazine

De dader gebruikt voor zijn affiche een beeld uit het stadsmagazine van Turnhout. “Dat hij uitgerekend deze affiche gebruikt, wijst er op dat hij problemen heeft met de zone 30 en het testfase van het vernieuwde circulatieplan. Dat zijn nochtans maatregelen om de straten en wijken veiliger en leefbaarder te maken.”

Anoniem

Marc Boogers betreurt dat de dader anoniem zijn beklag doet. “De afficheur zou beter met naam en toenaam naar buiten komen. Dat doe ik ook. Je moet durven om je gezicht te laten zien en met elkaar te spreken, ook als je van mening verschilt.”

Gezond verstand

Klacht indienen bij de politie doet Marc Boogers voorlopig niet. Hij gaat er van uit dat het hierbij blijft. “Ik heb geen klacht ingediend en voel me ook niet bedreigd. Ik ga uit van het gezond verstand van de afficheur.”

Evaluatie

Het nieuws over de affiches met de haatboodschap tegen de schepen van Mobiliteit doet op sociale media de discussie over het circulatieplan in Turnhout weer oplaaien. Het nieuwe circulatieplan werd begin juli ingevoerd en kwam er naar aanleiding van Turnova dat extra verkeer naar dat deel van de stad aantrekt. Verscheidene straten kregen een knip, en de Baron du Fourstraat werd een voetgangerszone. Het stadsbestuur heeft de nieuwe situatie de voorbije weken geëvalueerd. Volgende week woensdag worden de resultaten van die evaluatie voorgesteld. Dan zal ook blijken of het nieuwe circulatieplan behouden blijft dan wel dat er enkele aanpassingen worden aangebracht. 

De affiche met de haatboodschap voor Marc Boogers
Jef Van Nooten De affiche met de haatboodschap voor Marc Boogers
De affiche met de haatboodschap voor Marc Boogers
Jef Van Nooten De affiche met de haatboodschap voor Marc Boogers