Geen ronde Ring nodig voor nieuw ziekenhuis

WEL AANPASSING NOODZAKELIJK AAN KRUISPUNT STEENWEG OP MERKSPLAS

De maquette toont het nieuwe ziekenhuis op de site Sint-Jozef. Van het huidige blijft alleen het roze gebouwtje in het midden over.
ton wiggenraad De maquette toont het nieuwe ziekenhuis op de site Sint-Jozef. Van het huidige blijft alleen het roze gebouwtje in het midden over.
Het nieuwe ziekenhuis dat AZ Turnhout plant op de site Sint-Jozef is niet afhankelijk van een 'ronde' Ring. Dat blijkt uit een mobiliteitsstudie. "Met een paar maatregelen krijg je het gevreesde mobiliteitsprobleem opgelost", zegt directeur Jo Leysen. De inrit van campus Sint-Jozef moet heraangelegd en er is een aanpassing en vernieuwing nodig van het kruispunt van de Nassaulaan met de Steenweg op Merksplas.

De directie van AZ Turnhout legt momenteel de laatste hand aan het technisch-financieel plan voor de toekomstige eenheidscampus op de site Sint-Jozef. Bedoeling is dat de campussen Sint-Elisabeth en Sint-Jozef samenvloeien tot één groot ziekenhuis met 713 kamers. "Op twee campussen blijven, is niet efficiënt", motiveert gedelegeerd bestuurder Jo Leysen de beslissing die enkele jaren geleden is genomen. "Die inefficiëntie kost ons op jaarbasis 3 à 4 miljoen euro, onder meer door wachtdiensten die ontdubbeld moeten worden, of het vervoer tussen beide ziekenhuizen."


Nadat de ziekenhuisdirectie in 2013 voor Sint-Jozef koos als locatie, zette in 2014 ook de minister het licht op groen om daar een ziekenhuis te bouwen. Drie jaar later wordt de laatste hand gelegd aan het technisch-financieel plan. "De derde fase van het plan is zopas afgerond", vervolgt ziekenhuisdirecteur Jo Leysen. "In de derde fase werd in overleg met de stad en externe specialisten de invloed van het nieuwe ziekenhuis op de omgeving en de mobiliteit onder de loep genomen. Dat gebeurde tijdens een zogenaamd pre-MER-onderzoek dat onder meer uitwees dat later in de procedure een milieueffectenrapport moet worden uitgewerkt."

De huidige afslag op de Nassaulaan naar het ziekenhuis Sint-Jozef.
Ton Wiggenraad De huidige afslag op de Nassaulaan naar het ziekenhuis Sint-Jozef.

2.000 werknemers

Nog uit dat onderzoek is gebleken dat het mobiliteitsprobleem met enkele 'kleine' ingrepen kan opgelost worden. De vrees die leeft bij velen dat eerst de Ring moet worden doorgetrokken, blijkt onterecht. "Vanaf het begin hielden we rekening met de mobiliteit, zelfs nog voordat we een keuze van campus hadden gemaakt. In het nieuwe ziekenhuis zullen tweeduizend mensen werken. Dat heeft uiteraard een impact op de mobiliteit", verduidelijkt Jo Leysen. "Uit het onderzoek is gebleken dat we de eenheidscampus kunnen realiseren zonder dat er iets moet gebeuren aan de noordelijke ontsluiting of de Nassaulaan. Met enkele flankerende maatregelen krijg je het mobiliteitsprobleem opgelost. Een ronde Ring of vier rijvakken op de Nassaulaan zijn niet nodig om het nieuwe ziekenhuis te kunnen bouwen."

De Koekoek

Enkele maatregelen die uitgevoerd moeten worden, zijn de herinrichting van de inrit van campus Sint-Jozef, èn een heraanleg van het kruispunt van de Nassaulaan met de Steenweg op Merksplas, ter hoogte van brasserie De Koekoek. "Voor dat kruispunt wordt bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk is om de Nassaulaan als hoofdweg richting Merksplas te laten draaien", zegt Leysen. "De weg richting het ziekenhuis zou dan een aftakking worden."


Momenteel wordt de vierde en laatste fase van het technisch-financieel plan afgewerkt. Die heeft vooral betrekking op het financiële plaatje. Deze vierde fase wordt eind november afgerond. "Daarna wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse overheid, die ook beslist over de subsidiëring. Na zekerheid over de financiering worden de plannen nog meer gedetailleerd uitgewerkt en worden de vergunningen aangevraagd", gaat Leysen voort.

Niet voor morgen

De directie van AZ Turnhout kan geen concrete datum geven wanneer de eenheidscampus er zal staan. Dat hangt onder meer af van de wachttijd voor de subsidies. Jo Leysen houdt het voorlopig op 2025 à 2027.