Eindelijk vergunning aangevraagd voor Heizijdse Velden

De eerste stappen voor een gloednieuwe en grote verkaveling in het noorden van Turnhout zijn gezet. In de projectzone Heizijdse Velden moeten op relatief korte termijn zo'n vijfhonderd woningen kunnen verrijzen.

De verkaveling Heizijdse Velden zit al ontzettend veel jaren in de pijplijn, maar tot dusver bleef het voornamelijk bij situatieschetsen en denkbeeldige ontwikkelingen.


Nu is er effectief een verkavelingsaanvraag ingediend met in totaal een twaalftal projectzones.


Het gaat om een groot gebied dat grof gezien ligt tussen de Veldekensweg, de Heizijde zelf en de Fonteinstraat. Alles samen goed voor een vijfhonderdtal wooneenheden waarbij gekozen wordt voor een optimale mix tussen alleenstaanden, jongen en oudere gezinnen en senioren.


De eerste spadesteek voor het project kan al redelijk snel gebeuren, want ook de plannen voor de openbare wegenis is al ingediend.


De aanleg van het openbaar domein is nodig vooraleer er effectief bouwaanvragen voor woonprojecten kunnen ingediend worden. Mogelijk kan dat begin 2018 al gebeuren. (VTT)