Drie nieuwkomers in schepencollege

COALITIE LEGT PRIORITEIT BIJ ARMOEDE, MOBILITEIT, VEILIGHEID EN WONEN

Boven: Marc Boogers, Astrid Wittebolle, Els Baeten en Francis Stijnen Onder: Hannes Anaf, Paul Van Miert, Kelly Verheyen en Luc Op de Beeck.
Jef Van Nooten Boven: Marc Boogers, Astrid Wittebolle, Els Baeten en Francis Stijnen Onder: Hannes Anaf, Paul Van Miert, Kelly Verheyen en Luc Op de Beeck.
De stad Turnhout krijgt vanaf januari drie nieuwkomers in het schepencollege. Bij de vijf schepenen die wel op post blijven, zijn er enkele opvallende verschuivingen in bevoegdheden. Zo zal niet langer Luc Op de Beeck (CD&V), maar wel Kelly Verheyen (sp.a) de taak van 'OCMW-voorzitter' op zich nemen.

De vier coalitiepartners die Turnhout de komende zes jaar gaan besturen, hebben beslist wie allemaal deel zal uitmaken van het schepencollege. Samen hebben ze ook al een basistekst geschreven die de komende weken gebruikt zal worden om tot een volledig uitgewerkt bestuursakkoord zal komen. "Eind november kunnen we dan landen met een volledig uitgewerkte tekst", zegt toekomstig burgemeester Paul Van Miert (N-VA).


Op basis van de reeds opgemaakte visietekst wordt al wel duidelijk waar de prioriteiten van nieuwe coalitie ligt. "Armoede, mobiliteit, veiligheid en wonen. Dat zijn de thema's die ook de bevolking momenteel sterk bezig houden. In die thema's zullen we elkaar moeten vinden om het bestuursakkoord richting te geven."


Voor sommige thema's lagen de partijprogramma's mijlenver uit elkaar. Toch zijn de vier coalitiepartners overtuigd dat ze tot een bestuursakkoord komen waar iedereen zich in kan vinden.

Verantwoordelijkheid

"De vier partijen hadden twee opties. Ofwel neem je verantwoordelijkheid en ga je samen aan de slag. Dan zet je een aantal verschillen die er toch wel zijn in de partijprogramma's opzij", aldus nog Van Miert. "Ofwel houd je het been stijf en ga je aan de kant staan. Maar dan was het een heel lange en moeilijke coalitievorming geworden. En dat kan Turnhout zeker wel missen op dit moment."


Met Paul Van Miert, Els Baeten (N-VA) en Kelly Verheyen (sp.a) krijgt het Turnhoutse schepencollege drie nieuwkomers. Els Baeten wordt over drie jaar opgevolgd door een andere nieuwkomer, Stijn Adriaensens (N-VA). "Dat is een bewuste keuze die we binnen N-VA gedaan hebben. Omdat we met een heel sterke jeugd zitten binnen onze partij. Die willen we ook kansen geven", zegt Van Miert. "Els is één van onze trouwe partijsoldaten, en oprichter van de afdeling in Turnhout. Maar zij mag over drie jaar genieten van haar kleinkinderen en haar pensioen."


Met Francis Stijnen (CD&V), Hannes Anaf (sp.a), Luc Op de Beeck (CD&V), Astrid Wittebolle (Groen) en Marc Boogers (Groen) blijven vijf schepenen van het huidige stadsbestuur op post. In grote lijnen behouden zij dezelfde bevoegdheden. "Omdat ze in de bevoegdheden al expertise hebben opgebouwd." Toch zijn er enkele opvallende wijzigingen. Zo wordt niet Luc Op de Beeck voorzitter van het 'Bijzonder Comité Sociale Dienst', maar Kelly Verheyen. Luc Op de Beeck zal zich onder meer bezig houden met 'Werk en Economie'. Met Dierenwelzijn voor Els Baeten, wordt ook een nieuwe bevoegdheid gecreëerd in Turnhout.


Huidig schepen Peter Segers (sp.a) neemt in de volgende legislatuur de functie van voorzitter van de gemeenteraad op zich.