Camera's moeten sluipverkeer weren

MAAR N-VA WIL ÉÉNRICHTINGSVERKEER IN DUIVENDONGENSTRAAT

In de smalle Duivendongenstraat is het soms erg druk.
Foto Jef Van Nooten In de smalle Duivendongenstraat is het soms erg druk.
De bewoners van de Duivendongenstraat in Turnhout kreunen onder het sluipverkeer richting industrieterrein. De stad wil er doorgaand verkeer bannen met behulp van ANPR-camera's. Maar die oplossing kan pas tegen 2020 uitgewerkt worden. N-VA pleit voor een oplossing op korte termijn: éénrichtingsverkeer.

De Duivendongenstraat in het Turnhoutse gehucht Zevendonk is een smalle woonstraat. Op veel plaatsen is de straat zelfs te smal om twee voertuigen elkaar te laten kruisen. Toch gaat de straat gebukt onder het vele verkeer. De Duivendongenstraat is de kortste weg om van de Steenweg op Diest naar het industrieterrein in Turnhout te rijden, en trekt daardoor erg veel sluipverkeer aan. Tellingen van de stad wezen uit dat er zowel 's morgens als 's avonds op het piekuur enkele honderden auto's door de straat rijden. "Er is de voorbije jaren heel wat industrie bij gekomen, hetgeen het probleem groter heeft gemaakt", zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen).


De bewoners van de Duivendongenstraat klopten aan bij de stad. Ze stelden een knip of éénrichtingsverkeer voor om het sluipverkeer weg te halen uit de straat. "Maar dat zou het sluipverkeer verschuiven naar Tielendijk", zegt Marc Boogers. "Om het sluipverkeer uit heel Zevendonk weg te halen, bekijken we of we ANPR-camera's kunnen plaatsen. Op die manier kan bestemmingsverkeer nog toegelaten worden, maar kan het doorgaand verkeer geweerd worden. Samen met de politie zijn we nu aan het verfijnen hoe we dat het best aanpakken: hoeveel camera's moeten er komen, op welke plaatsen, ..."

Twee jaar

Voordat zo'n cameraproject operationeel is, zijn we al snel twee jaar verder. Om de bewoners van de Duivendongenstraat tegemoet te komen, pleit N-VA daarom voor een oplossing op korte termijn. "ANPR-camera's zijn een forse investering. Het zou ook een gevaarlijk precedent creëren", zegt Paul Moelans (N-VA). "Wat met andere straten in Turnhout die overlast ervaren van sluipverkeer? Het is financieel niet haalbaar om in iedere straat ANPR-camera's te plaatsen. Welke criteria gaat het stadsbestuur hanteren in de keuze om camera's te plaatsen?"


Paul Moelans is samen met Savannah Van Dongen (N-VA) van mening dat er snel een structurele oplossing moet komen door middel van een proefproject. "De bewoners kwamen zelf met zeer betaalbare voorstellen die op korte termijn uitgetest kunnen worden. Eénrichtingsverkeer van de Steenweg op Diest naar de Duivendongenstraat, en éénrichtingsverkeer van Leiseinde naar de Kapelweg, of andersom", zegt Savannah Van Dongen.


Paul Moelans stelde op een commissievergadering tevergeefs voor om één van de voorstellen als proefproject uit te werken en over enkele maanden te evalueren.