"Te veel vluchtelingen op speelplein"

BUREN VRAGEN SPREIDING TIENERS OVER ANDERE LOCATIES IN STAD

Buurtbewoner Dré Wolput aan het speelplein.
Foto Wiggenraad Buurtbewoner Dré Wolput aan het speelplein.
De buurtbewoners van opvangcentrum Turneia vragen een betere spreiding van de kinderen van vluchtelingen over andere speelpleinen. Op het speelplein dat naast het opvangcentrum ligt, komen veel vluchtelingen die ouder zijn dan twaalf jaar. Dat schrikt jongere kinderen uit de buurt af. "Wij vragen voor een betere spreiding van de twaalfplussers over andere speelpleinen in de omgeving", vragen buurtbewoners.

De 377 vluchtelingen die sinds oktober opvang krijgen in de appartementen van het consortium Corsendonk - G4S Care aan de Heilig Hartstraat, maken bij mooi weer gebruik van het terrein voor hun gebouw. Op het terrein is een minivoetbalveld aangelegd en er staan enkele speeltuigen voor kleine kinderen.


Hoewel deze speeltuin bedoeld is voor kleine kinderen onder de twaalf jaar, telden de buurtbewoners de afgelopen maanden heel wat grote tieners die er voetballen of andere activiteiten doen. "Op sommige momenten telde ik groepen van meer dan zestig asielzoekers op en rond het speelplein", getuigt buurtbewoner Dré Wolput. "Die grotere jongeren maken meer lawaai. Door een frequent gebruik van het plein is het grasveld nu al op heel wat plaatsen herleid tot een zandvlakte. Ik stel ook vast dat er steeds minder kinderen uit de omgeving op het speelplein komen, vermoedelijk omdat ze worden afschrikt door de grote groepen twaalfplussers."


De buurt vreest dat de grote groepen in de speeltuin de volgende maanden alleen maar zullen toenemen. "Het zal mooi weer worden en de dagen worden langer", vervolgt Wolput. "Daarom verwachten we binnenkort ook na 22 uur geluidshinder op het terrein."


Via het buurtcontactcomité drongen de buren al aan op een spreiding van de vluchtelingen over andere speelpleinen in de stad. "Met de plaatsing van informatieborden in verscheidene talen zou de stad kunnen duidelijk maken dat dit speelplein bedoeld is voor kinderen onder de twaalf is en dat er plaats is voor twaalfplussers op andere locaties, zoals in het stadspark", gaat Dré Wolput verder. "Bovendien zou er toch een plan uitgewerkt moeten worden voor meer recreatief aanbod, zodat de jongeren niet altijd hier moeten spelen."

Speelruimte aanduiden

Het stadsbestuur zegt geen 'nee' tegen een spreidingsplan voor het bezoek van asielzoekers aan speelpleinen. Het Turnhoutse bestuur is niet van plan om vluchtelingen te verbieden op bepaalde speelpleinen te komen, maar de stad wil hen wel aansporen ook andere speelpleinen in de stad te gebruiken. "Via de begeleiders van het opvangcentrum hebben we de asielzoekers laten weten waar er nog speelpleinen zijn in de stad", zegt burgemeester Eric Vos. "Het speelpleintje naast het opvangcentrum is bedoeld voor jonge kinderen (jonger dan twaalf jaar, red.). Om te voorkomen dat oudere vluchtelingenkinderen het speelplein inpalmen, heeft het centrum vooral aangeduid waar er nog speelmogelijkheden zijn voor grotere kinderen. We rekenen onder meer op de peters en meters om die kinderen ook naar andere speelpleinen te krijgen, en ook de buurtsportwerking van de Sportdienst kan daar een rol in spelen."


Burgemeester Eric Vos en ook de buurtbewoners benadrukken dat ondanks de drukte op het speelpleintje naast het opvangcentrum er weinig sprake is van overlast door asielzoekers in de stad Turnhout.