"Bouw ziekenhuis op campus Sint-Elisabeth"

'RINGBINKEN' TEGEN VERLENGING RING DOOR NATUURGEBIED

De maquette van het nieuwe ziekenhuis op de site SInt-Jozef. Dit plan krijgt stilaan tegenwind.
Ton Wiggenraad De maquette van het nieuwe ziekenhuis op de site SInt-Jozef. Dit plan krijgt stilaan tegenwind.
Enkele inwoners hebben zich verenigd onder de naam 'Ringbinken'. Ze stellen de bouw van het nieuwe ziekenhuis op de campus Sint-Jozef ter discussie. "We vragen de stad rekening te houden met een scenario waarin het nieuwe ziekenhuis op de site Sint-Elisabeth komt", zegt Louis Michielsen, ex-Agalev.

Vier jaar geleden besliste het stadsbestuur, dat toen nog uit N-VA, sp.a en CD&V bestond, dat de nieuwe eenheidscampus van AZ Turnhout op de site Sint-Jozef moest komen. De plannen voor die megacampus zijn intussen getekend: het wordt een ziekenhuis met zeventien verdiepingen en 713 kamers. Er zullen 2.200 werknemers aan de slag zijn, die net zoals de patiënten en bezoekers op een vlotte manier in het ziekenhuis moeten kunnen geraken.


Om een vlotte mobiliteit te garanderen, moet er een betere ontsluiting van het noorden komen. Het doortrekken van de Ring is de meest gedragen optie binnen de Turnhoutse politiek. Maar een 'ronde' Ring is een doorn in het oog van de groenen omdat het extra stuk Ring door waardevolle natuur zou lopen.


De nieuwe ziekenhuiscampus lijkt nu plots de speelbal te worden van het debat over de ontsluiting van het noorden. Alle scenario's die onderzocht zijn, gingen uit van een groot ziekenhuis op de site Sint-Jozef. Maar niet iedereen ziet dat zitten. Enkele inwoners van de stad, met voormalig Agalev-fractieleider Louis Michielsen op kop, die zichzelf 'De Ringbinken' noemen, zijn een campagne gestart. Ze proberen alsnog de nieuwe campus weg te halen van de site Sint-Jozef aan de Steenweg op Merksplas en toch onder te brengen op campus Sint-Elisabeth aan de Rubensstraat.

Tegen adviezen in

"Samen met enkele andere inwoners van onze stad ben ik bezorgd om de locatie die de stad Turnhout gekozen heeft voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Hoewel alle betrokken stadsdiensten een ander advies gaven, heeft het toenmalige stadsbestuur besloten dat Sint-Jozef de beste plaats is voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis", schrijft Louis Michielsen in een e-mail. Daarin roept hij mensen op zich aan te sluiten bij De Ringbinken. "Voor ons is het duidelijk dat een ziekenhuis in de stad hoort. Sint-Jozef is slecht bereikbaar. Zowel met de auto, met het openbaar vervoer als met de fiets of te voet is deze site slecht toegankelijk. De nieuwe inplanting zal alleen maar meer autobewegingen genereren. De beslissing om het AZ Turnhout op de site Sint-Jozef uit te bouwen is zonder een breed debat genomen. Vandaar dat we dit terug op de politieke agenda willen krijgen."


De Ringbinken lanceren binnenkort een website en een Facebookpagina waarop mensen de actie kunnen steunen. In afwachting hoopt Louis Michielsen via e-mail al mensen warm te maken. "We mikken op honderd Kempenaren die onze tekst mee onderschrijven en hun naam op de website vermeld willen", schrijft hij in de e-mail.

Knelpunten

In een pamflet doen De Ringbinken hun argumenten uit de doeken. Ze sommen tien nadelen op van een eenheidsziekenhuis op campus Sint-Jozef. "Door de mobiliteitscrisis die dit dossier zal uitlokken, zal de stad genoodzaakt zijn om de Heizijde te verbreden of de Ring rond te trekken", luidt één van de nadelen. "Bovengronds is dit ontoelaatbaar voor de groene ruimte, ondergronds is onbetaalbaar. Alle geld voor infrastructuurwerken zal gaan naar de onmiddellijke omgeving van het ziekenhuis. Er zal niets overblijven om de Ringoversteek ter hoogte van het Stadspark en andere knelpunten aan te pakken."