"Als er onzekerheid is, moet je hem ontslaan"

ZIEKENHUIS OVER ONTSLAG GYNAECOLOOG NA KLACHTEN SEKSUEEL MISBRUIK:

Campus Sint-Jozef van het AZ Turnhout.
Ton Wiggenraad Campus Sint-Jozef van het AZ Turnhout.
Een golf van ongeloof nadat het ontslag van de Turnoutse gynaecoloog bekend raakte. De meeste patiënten kunnen niet geloven dat V.R. zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Ook voor de ziekenhuisdirectie was de verrassing groot. "Maar als er enige onzekerheid is, moet je deze beslissing nemen."

Sociale media werden gisteren overspoeld door reacties van mensen die niet kunnen geloven dat gynaecoloog Ben V.R. buiten de lijntjes zou hebben gekleurd bij enkele van zijn patiënten. De meeste patiënten hadden een zeer goed gevoel bij de man die altijd rust uitstraalde in zijn werk en patiënten op hun gemak stelde. Ook voor de ziekenhuisdirectie was de verrassing groot toen bleek dat drie patiënten los van elkaar een klacht tegen de gynaecoloog hadden ingediend. In minstens één geval richt het onderzoek zich naar verkrachting. "Zelf heb ik het meer als een aanranding van de eerbaarheid ervaren. Maar wanneer de penetratie met de vingers gebeurt, is er juridisch blijkbaar ook sprake van verkrachting", getuigt het slachtoffer.


De Raad van Bestuur van AZ Turnhout ontving eind 2015 een eerste klacht tegen de gynaecoloog. "Ik ben blij met de huidige beslissing van de directie. Maar aanvankelijk was ik teleurgesteld in de houding van het ziekenhuis", aldus nog het slachtoffer. "Ik ben destijds bij de ombudsdienst van het ziekenhuis geweest. Daar kreeg ik te horen dat de dokter het niet slecht bedoeld had, en dat ik mijn grenzen beter moest aangeven. Maar ze betaalden wel mijn consultatie terug. Dat duidt er volgens mij op dat ze toch wel geloofden dat er iets gebeurd was dat niet door de beugel kon."

Ben V.R.
RV Ben V.R.

Onderzoek

Op 11 oktober heeft de Raad van Bestuur dan toch beslist om gynaecoloog Ben V.R. zijn ontslag te geven. Die beslissing kwam er niet zonder slag of stoot. "We hebben een afweging moeten maken. Wij hebben geen inzage in het onderzoek. Maar op basis van de informatie die we nu hebben, lijkt dit ons de beste oplossing", zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen. "We hebben respect voor het onderzoek en wachten de resultaten verder af. Maar zonder uitspraak te willen doen over schuld of onschuld: als er enige onzekerheid is, moeten we deze beslissing nemen. Omdat onze patiënten 100% vertrouwen moeten kunnen hebben in de zorg die we ze geven."


Ben V.R. was een druk bezet gynaecoloog. Puzzelwerk moet er voor zorgen dat al zijn patiënten bij iemand anders terecht kunnen. "We hebben een grote groep van gynaecologen. Mits wat herschikken van vakantiedagen krijgen ze dat wel opgelost", besluit Jo Leysen. "Ondertussen zijn er een drietal nieuwe gynaecologen aangeworven die de komende maanden zullen starten. Die aanwervingen staan los van dit ontslag. We hadden die vacatures enkele maanden geleden uitgeschreven omdat de dienst gynaecologie voortdurend blijft groeien en uitbreiden."