Oppositiepartij Open Vld doet voorstel om financiële gevolgen COVID-19 voor gemeente in kaart te brengen

(Illustratiebeeld)
photo_news (Illustratiebeeld)
Oppositiepartij Open Vld vraagt het gemeentebestuur van Tremelo om snel te starten met het in kaart brengen van de financiële impact van COVID-19 in de gemeente.

“Alle politieke partijen, meerderheid én oppositie, moeten hierbij betrokken worden”, stelt fractieleider van Open Vld Elynn Van Uffel. “Enkel dan kunnen we werken aan een sterk en breed gedragen herstelplan om het welzijn van onze inwoners op peil te houden. Momenteel zitten we in het oog van een nooit geziene storm. Pas wanneer het stof en de wind gaan liggen, is vaak de reële schade zichtbaar. Het zorgvuldig bijhouden van de impact op de gemeente financiën is dan ook van belang.”

“Wij stellen voor dat alle lokale politieke partijen rond de tafel gaan zitten om alle coronagerelateerde financiële uitgaven en alle uitgestelde en geschorste uitgaven op te lijsten”, aldus Van Uffel. “Dat kan bijvoorbeeld via een financiële commissie of een informeel overleg. Zo kan de gemeenteraad een zicht krijgen op de impact van de coronacrisis. De jaarplanning en de meerjarenplanning zullen ook moeten bijgesteld worden. Enkel wanneer we alle constructieve voorstellen op tafel leggen, kunnen we werken aan sterk en breed gedragen herstelplan”, ijvert Van Uffel.