Onveiligheidsgevoel neemt toe

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN TREMELO

Tremelo en vooral deelgemeente Baal krijgen hoe langer hoe meer af te rekenen met overlast. Hangjongeren, vandalisme en drugfeiten zorgen bij sommige bewoners voor een toegenomen onveiligheidsgevoel. Recent verschenen er al een 20-tal camera's in het straatbeeld. Maar is er ook een andere aanpak nodig?

"Een strengere aanpak voor overlast is zeker nodig", meent burgemeester en Open Vld-lijsttrekker Paul Dams. "Jongeren mogen zich amuseren, maar zij die voor overlast zorgen, moeten hiervoor worden gesanctioneerd. De politie moet daarvoor zowel zichtbaar als onzichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn. Er dient ook een duidelijk plan te worden opgesteld om de problematiek tegen te gaan. Mogelijke punten daarin: het oprichten van buurtinformatienetwerken, het inzetten op zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de buurtbemiddelaar en wijkagent, het inzetten van straathoekwerkers en investeren in jeugdinfrastructuur."

Coalitiepartner CD&V pleit voor een nog betere en nauwere samenwerking en afstemming tussen politie en gemeente. "Acties van politie en parket zijn natuurlijk het meest efficiënt. Momenteel wordt alleen de burgemeester enigszins door de politie op de hoogte gehouden. Dat maakt het voor de rest van het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten niet altijd makkelijk om aan de problematiek iets te kunnen doen", zegt kopman Bert De Wit. "We willen ook graag oproepen tot meer verdraagzaamheid. Op sociale media zie je meer en meer reacties en scherpe veroordelingen. Deze dragen in geen geval bij tot een oplossing. Integendeel, mensen hitsen elkaar liever nog wat op."

N-VA zou overlast naar eigen zeggen hard aanpakken. "We installeren zowel vaste als mobiele professionele bewakingscamera's, verbonden met een meldkamer die onregelmatigheden rechtstreeks doorgeeft aan de politie", legt kopman Nick De Rijck uit. "Vandalen die we zo betrappen krijgen een GAS-boete én een verplichte gemeenschapsdienst. We gaan voor samenwerking en samensmelting met andere politiezones: de huidige zone is immers te klein en te duur om de taken buiten de werkuren te kunnen vervullen. Ter preventie richten we het overlegorgaan 'Jongerenhonk' op, waarbij politie, gemeente, school en jongeren worden betrokken. Doel is om preventief overlast te beperken. In onze buurgemeenten (Haacht en Keerbergen, nvdr) heeft dit zijn nut al bewezen."

Goede en duidelijke regels

"Waar mensen samenwonen, kan er overlast zijn", weet sp.a-kopvrouw Katrien van Gilse. "Goede afspraken en duidelijke regels kunnen veel helpen oplossen. Het probleem van enkele jongeren die voor overlast zorgen moet zeker niet onder de mat worden geveegd. De ouders en de jongeren voor hun verantwoordelijkheid plaatsen, zijn een goede oplossing." Het Vlaams Belang vindt naast camera's ook de zichtbare aanwezigheid van politiemensen op straat een belangrijk punt. "De politie van onze zone doet wat ze kan, maar moet meer middelen ter beschikking krijgen", meent lijsttrekker Alain Verschaeren. "Eén of twee patrouilles voor de hele politiezone is veel te weinig. Er moet dus meer en kordater blauw op straat te zien zijn om amokmakers en ambrasmakers op te pakken. De wijkagent heeft ook een niet te onderschatten preventieve en proactieve rol. Het GAS-reglement moet kordaat worden toegepast, ook bij jongeren onder de 16." (SPK)

Onder meer in de fel door hangjongeren geteisterde wijk Rozendal in Baal kwamen er al camera's.
Sven Ponsaerts Onder meer in de fel door hangjongeren geteisterde wijk Rozendal in Baal kwamen er al camera's.
Het resultaat van een vandalenstreek in deelgemeente Baal.
Repro SPK Het resultaat van een vandalenstreek in deelgemeente Baal.1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Paul Verbeeck

    Al maanden geen wijkagent hier zien passeren, en als je iets gaat aangeven dan noteert men niets en krijg je nooit een update van de stand zaken.