Gemeente belt tachtigplussers op warme dagen

Tachtigplussers mogen op snikhete dagen een telefoontje verwachten om te horen hoe het met hen gaat.
Joel Hoylaerts/Photo News Tachtigplussers mogen op snikhete dagen een telefoontje verwachten om te horen hoe het met hen gaat.
De gemeente Tremelo heeft een warmteactieplan in het leven geroepen. Het plan dient om bewoners en specifieke doelgroepen te beschermen, zowel voor als tijdens warme dagen. Op snikhete dagen mogen tachtigplussers een belletje verwachten om te horen hoe het met hen gaat.

Voor veel mensen zijn warme dagen aangenaam, maar voor kwetsbare groepen zijn ze vaak hinderlijk en zelfs gevaarlijk. Daarom stelde Lokaal Bestuur Tremelo een warmteactieplan op, een preventief actieplan om de gezondheid van inwoners te beschermen, zowel voor als tijdens warme dagen. De criteria hiervoor werden dinsdag voor de opstart van de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan bereikt. De effectieve warmteperiode met erg warme dagen ging daarmee meteen van start.

“De voorspelling van het KMI verwacht de komende dagen temperaturen rond 30 graden. Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico’s in op ernstige gezondheidsproblemen. Personen met COVID-19 zijn extra kwetsbaar voor warmtegerelateerde ziekten én personen met hittestress zijn extra kwetsbaar voor het SARS-CoV-2-virus”, zegt Diane Willems (CD&V), schepen Gezondheidsbeleid.

Lokaal Warmteactieplan geactiveerd

Met de start van de waarschuwingsfase wordt ook het Lokaal Gezondheidsplan Warme Dagen of ‘lokaal warmteactieplan’ geactiveerd. Het warmteactieplan is een preventief actieplan om de gezondheid van de inwoners te beschermen, zowel voor als tijdens warme dagen. Dit plan werd opgesteld in samenwerking met Logo Oost-Brabant. Het actieplan beschrijft hoe, door wie en wanneer specifieke doelgroepen - en professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden voor en tijdens warmteperiodes. Het omvat bovendien de voorzorgsmaatregelen en acties die best ondernomen worden om gezondheidsproblemen door warmte te voorkomen.

“De ‘babbellijn 80+’ werd in het leven geroepen in het begin van de coronacrisis”, vertelt Willems. “Ook tijdens warme dagen bellen we onze 80-plussers op om te polsen hoe het met hen gaat. Waar nodig zoeken we samen met vrijwilligers een oplossing voor hun behoeften of vragen.”

Tremelo Helpt

Lokaal Bestuur Tremelo doet ook een oproep aan alle inwoners om extra zorg te dragen voor elkaar tijdens deze warme periode. Ken je senioren of zieken in je omgeving? Of vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende water drinken. Wie meer wil doen zoals boodschappen, hond uitlaten, opbellen et cetera kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger op het hulpplatform Tremelo Helpt. 

“Wie hulp nodig heeft, kan terecht op het nummer 016/52.54.56 of kan mailen naar tremelohelpt@tremelo.be”, besluit de schepen.