Beverdam in de Vijversbeek verlaagd

Beverdam in Tremelo wordt verlaagd
Gemeente Vlaams-Brabant Beverdam in Tremelo wordt verlaagd
Om wateroverlast te voorkomen is de beverdam in de Vijversbeek in Tremelo verlaagd. Door de dam te verlagen wordt het leefgebied van de bever niet bedreigd omdat hun burcht en dam behouden blijven.

In regio Vlaams-Brabant is het aantal bevers, die een beschermde diersoort zijn, sterk toegenomen. De gemeente Tremelo huisvest een beverfamilie en deze bouwden een burcht met een dam in de Vijversbeek en de Grote Laak. Deze dam hindert echter de normale stroming in de beek en na hevige regenval, zoals de afgelopen dagen, komt het waterniveau in het gebied te hoog te staan. Dit leidt tot wateroverlast in het nabijgelegen woongebied. Door de dam te verlagen, wordt de normale afvoer van het beekwater gegarandeerd en wordt de wateroverlast bestreden. Het leefgebied van de bever wordt niet bedreigd, hun burcht en dam wordt behouden. Of de bevers zelf het hierbij laten, is niet geweten.