Onzeker of woongebied extra huizen krijgt

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN TORHOUT

Vooraleer er nog woningen op Moertjes nabij De Goede Herder bijkomen, moeten de mobiliteit en waterhuishouding op punt staan.
Foto Proot Vooraleer er nog woningen op Moertjes nabij De Goede Herder bijkomen, moeten de mobiliteit en waterhuishouding op punt staan.
Eerst was er sprake van 400 nieuwe woningen. Dat werden er later 200. Maar mobiliteits- en waterstudies tonen de kwetsbaarheid van het gebied-Moertjes nabij wijk De Goede Herder. Het project staat momenteel 'on hold'. Is wonen op deze locatie nog wel wenselijk?

Het woonuitbreidingsgebied scoort slecht op vlak van mobiliteit en waterhuishouding. "Vooraleer er nieuwe woningen kunnen komen, moet dat vraagstuk opgelost worden", zeggen lijsttrekker Hilde Crevits en waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "Als dit niet gegarandeerd wordt, dan moet het woonproject in omvang verminderen. Er is wel nood aan betaalbare bouwgrond voor jonge gezinnen. Maar het mag nooit ten koste gaan van de leefbaarheid van de buurt. Door slimme, gespreide verdichting en grote kavels op te splitsen moeten wij in de toekomst nieuwe bouwgronden voor onze jonge gezinnen aanbieden. Torhout mag niet alleen volgebouwd worden met appartementen."


Paul Dieryckx (sp.a) stelt zich de vraag of Torhout nog wel veel woongelegenheden nodig heeft. "Als het woonproject er komt, dan moet de ontsluiting ervan volledig herbekeken worden. De Zwevezelestraat is al maximaal belast. Ook de kinderopvang in de buurt wordt een probleem, net als de scholen die voldoende capaciteit moeten hebben." N-VA vindt, bij monde van lijsttrekker Eva Maes, dat de mobiliteit eerst moet aangepast worden. "Een mogelijke oplossing is een doorsteek maken van de Ruddervoordestraat richting de rotonde aan de Keibergstraat. Dit zou volgens ons nog steeds een opportuniteit zijn om een deel van het verkeer richting E403 te sturen en zo de Keibergstraat voor een stuk te ontlasten", zegt Maes. "Actualiseer het ruimtelijk structuurplan", adviseert Bertrand Vander Donckt (Groen).


"Op die manier maken we de juiste keuzes in functie van de toekomst. Dat plan dateert al van 2008 en Torhout is in tien jaar geëvolueerd. Er zijn al tal van verkavelingen bijgekomen. In De Goede Herder mogen we de draagkracht van de buurt niet uit het oog verliezen." Ook Open Vld stelt zich vragen bij het project-Moertjes. "Nieuwe woningen zijn welkom in Torhout, maar we pleiten voor voldoende open groene ruimte. Dit is daar een voorbeeld van." (BHT)