"Maak Beerstraat autovrij"

"Maak de Beerstraat autovrij." Dat is het voorstel van Jong CD&V in het kader van de stadskernvernieuwing in Torhout. Zoals bekend wordt in Torhout gewerkt aan een nieuw marktplein. De straten errond worden mee in het plan opgenomen. "De Beerstraat is zo'n straatje dat je perfect autovrij kan maken", zegt Annelies Kyndt. "Ook de Markt kan een stuk autoluwer. Het valt op dat de andere ontwerpers gedurfdere keuzes maken, terwijl dit aangeduid studiebureau een investeringsbedrag van 6 miljoen euro uitrekent. Dat is het dubbele van de andere bureaus." De omvorming van het oude stadhuis naar een zogenaamd volkspaleis geniet dan weer de steun van de jonge politici. (BHT)