Tongenaren kunnen schadedossiers maartstorm 2019 indienen voor Vlaams Rampenfonds

De storm hield vorig jaar in maart lelijk huis
RV De storm hield vorig jaar in maart lelijk huis
De Vlaamse regering heeft het stormweer dat Tongeren, samen met 84 andere steden en gemeenten, tussen 9 en 15 maart 2019 getroffen heeft, als algemene ramp erkend. Zowel particuliere inwoners als landbouwers en fruitbedrijven kunnen tot en met 31 maart 2020 hun schadedossiers indienen om aanspraak te maken op een tegemoetkoming uit het Rampenfonds.

De terugbetaling is enkel van toepassing op schade die niet gedekt is door de woningverzekering. Die kan enkel tussenkomen voor eenvoudige risico’s ten gevolge van natuurrampen. Middelen uit het Rampenfonds zijn er voor beschadigingen die van de verzekeringsdekking uitgesloten zijn. Het gaat hierbij onder meer om schade aan niet-binnengehaalde oogsten, vee dat buitenstaat, bodems, teelten, aanplantingen, goederen op openbaar domein, buiten geparkeerde voertuigen en goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van het slachtoffer.

Opsteker

“De natuur heeft zich vorig jaar opnieuw meermaals van haar grilligste kant getoond. Het is een goede zaak dat het Vlaams Rampenfonds een aantal van onze getroffen inwoners voor de maartstorm van vorig jaar tegemoetkomt”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens.

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via het E-loket van het Vlaamse Rampenfonds op overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Dat biedt getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig is.