Stadsarchief Tongeren met primeur:
gedigitaliseerde kadasterkaarten!

“Legio toepassingen, en een schat aan informatie”

Het digitaliseren van een primitief kadaster van 1840, de eerste in z'n soort in het land.
Karolien Coenen Het digitaliseren van een primitief kadaster van 1840, de eerste in z'n soort in het land.
De oudste beschikbare kadasterkaarten in onze contreien dateren van 1840. Ondertussen is veel veranderd in de steden en dorpen. Maar op de kaarten van het zogenaamd “primitief kadaster” (nu bijna 180 jaar oud) staan en zie je die ontwikkelingen niet. Het archief van de stad Tongeren komt met een oplossing: ingetekende en gedigitaliseerde kaarten van de stad en de 16 kerkdorpen uit Groot-Tongeren! De laatste komt hiermee als eerste in het land voor de dag. “Door de kaarten digitaal te maken, krijgen we er makkelijker toegang toe ”, vertelt Steven Vandewal, archivaris bij de stad Tongeren. ‘Maar vooral, we krijgen een pak meer interessante en nuttige gegevens te zien.“

Monnikenwerk

De gedigitaliseerde en nauwkeurig ingetekende kaarten waarvan die van de dorpen Sluizen, Mal en Nerem al af zijn en online ter beschikking zijn (www.geheugenvantongeren.be) - nu moeten er nog  van het centrum van de stad en van 13 dorpen uitgewerkt worden - is een titanenwerk. Vooral het intekenen van de kaarten vergt veel werk. Daar is Erik Vranken, een gepensioneerd beroepsmilitair als vrijwilliger op het stadsarchief al dik twee jaar en half mee bezig. De digitale kaarten gaan veel verder dan de primitieve waarop summiere gegevens staan over percelen met een uniek nummer en met de eigenaars van de stukken grond.

Toepassingen 

“Door het digitaliseren kunnen we nu op de kadasterkaarten een enorm veel gegevens toevoegen die voor onder andere historici, heemkringen, mensen op de dienst stedenbouw maar ook particulieren van grote waarde kunnen zijn”, stelt Steven Vandewal.  Legio toepassingen zijn mogelijk. “We krijgen zeer gedetailleerde en zeer specifieke kaarten. Zoals?  Zo kan je een kaart bekijken waarop ook alle huizen, kerken en andere gebouwen staan. Op een andere kaart zie je welke gronden van de gemeente, van de kerk of van particulieren zijn. Relëf kan je op de kaarten weergeven alsook de ruilverkavelingswegen, steenwegen, waterlopen en spoorwegen”, vervolgt Steven Vandewal. “Of nog: we kunnen vaststellen wie de meeste grond bezit. Zelfs kunnen we aangeven welke percelen in een dorp een natte bodem hebben. Weilanden en bossen staan op de kaarten vermeld.”

Nog verder

Je kan met de gedigitaliseerde kaarten nog verder gaan. “Wie wil kan aan z’n huis op de kaart van z’n dorp een foto, een filmpje of een muziekfragment hangen”, werpt de archivaris nog op. En de kaarten van de binnenstad van Tongeren? “Op basis van het primitieve kadaster krijgen we een overzicht van de grote brand van 1677 die Tongeren voor nagenoeg 80 procent in de as legde. We zien welke percelen zijn platgebrand en welke niet. Ze zijn in kleur weergegeven. We kunnen ook de Galgenberg (de plek waar destijds mensen werden opgeknoopt) lokaliseren.”

(Schepen van erfgoed Gerard Stassen, stadsarchivaris Steven Vandewal en vrijwilliger Erik Vranken die de kadasterkaarten intekent waarna ze gedigitaliseerd worden.
Karolien Coenen (Schepen van erfgoed Gerard Stassen, stadsarchivaris Steven Vandewal en vrijwilliger Erik Vranken die de kadasterkaarten intekent waarna ze gedigitaliseerd worden.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.