Pictogrammenboekje voor kleuters en hun ouders

Met het pictogrammenboekje kan beter gecommuniceerd worden.
Foto Borgerhoff Met het pictogrammenboekje kan beter gecommuniceerd worden.

Hoe leg je aan anderstalige ouders die het Nederlands niet of nog niet machtig zijn uit dat ze aan hun peuter of kleuter boterhammen moeten meegeven voor een schooluitstap? Het woordenboekje met pictogrammen voor de ouders en de schoolteams uit het kleuteronderwijs biedt een oplossing. Gisteren werd het boekje voorgesteld aan de directeur van basisschool Merlijn en collega's van alle andere kleuter- en lagere scholen uit Tongeren.


"We willen de communicatie tussen ouders en de scholen verbeteren, niet in het minst voor ouders die (nog) niet zo goed Nederlands spreken", zegt Bart Derwael van Politea, de uitgeverij die met de Tongerse scholen het woordenboekje heeft samengesteld.


In het boekje zijn 80 pictogrammen voor gebruik op school en thuis opgenomen. Elk pictogram staat in acht talen vertaald waaronder het Arabisch, Turks en Marokkaans. De juf of meester die een ouder de boodschap wil meegeven dat ze zwemkledij moeten meegeven aan zijn of haar kind plakt een sticker met het juiste pictogram in het over- en weerboekje (lees, agenda van de kleuters). Op die manier weten de ouders wat ze moeten doen. "We stellen vast dat ouders niet alle boodschappen begrijpen", legt Marleen Crijf, directeur van Merlijn, uit. "Het boekje is een meerwaarde voor onze school. Het ondersteunt de visuele boodschappen en werkt drempelverlagend." De eerste woordenboekjes werden met steun van het sociaal huis De Semper gratis aan de scholen bedeeld. "Het kadert in onze actie om in te zetten op een duurzame integratie van kinderen en ouders, niet in het minst van de kansarme gezinnen", stelt Johnny Vrancken, voorzitter van het sociaal huis. (LXB)