NV Plinius komt helemaal
onder controle van de stad

“Gerechtigheid is geschied, eindelijk transparantie”

Voorzitter NV Plinius Guy Schiepers en algemeen-directeur van de stad Tongeren Luc Houbrechts Tongeren lichten de beslissing toe om de NV om te vormen tot een EVA zoals gevraagd door het huidig decreet op het lokaal bestuur.
Mine Dalemans Voorzitter NV Plinius Guy Schiepers en algemeen-directeur van de stad Tongeren Luc Houbrechts Tongeren lichten de beslissing toe om de NV om te vormen tot een EVA zoals gevraagd door het huidig decreet op het lokaal bestuur.

De gemeenteraad van Tongeren nam de principiële beslissing de NV Plinius om te vormen tot een EVA. Wat staat voor Extra Verzelfstandigd Vennootschap. Hierdoor blijft de NV Plinius bestaan als een aparte entiteit.  Alleen, ze komt met z’n eigendommen - Pliniuspark met Mulkenhal, zwembad met toeristisch paviljoen, speeltuin en de parking - onder volledige controle van de stad. Hetgeen zo is vastgelegd in het huidig decreet van lokaal bestuur.  Tot tevredenheid van Patrick Leenders (N-VA). “Gerechtigheid is eindelijk geschied”, bekent hij.

Controle

“Nu NV Plinius onder controle van de stad komt, zijn alle politieke fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van EVA”, vult hij aan. “Ik mag nu alle stukken en documenten van NV Plinius inkijken. Wat voorheen niet mogelijk was. (schepen Schiepers ontkent, alle stukken van het AGB konden ingekeken worden) In het bestuur van NV Plinius zaten geen afgevaardigden van politieke partijen, enkel  Autonoom Gemeentebedrijf (Tongeren) en Toerisme Vlaanderen.” 

Klacht

Hij gaat gebruikmaken van het recht op inzage. “Ik ga alle documenten doornemen en kijken of er geen lijken uit de kast vallen.” Patrick Leenders heeft de voorbije jaren erop gehamerd dat de NV Plinius onwettig was. Tussen juli 2016 en begin januari 2018 heeft hij om die reden klacht ingediend bij het agentschap binnenlands bestuur, de gouverneur en Vlaams minister van binnenlands bestuur Homans.  De minister verzocht de stad de NV Plinius om te vormen tot een EVA. “We hebben daar geen probleem mee”, verklaart schepen en voorzitter van NV Plinius Guy Schiepers. “De minister heeft ons geen strikte timing opgelegd voor de hervorming. Dat kon ook niet gezien een lokaal bestuur (de stad) in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad geen EVA mag oprichten.”

advocaat Patrick Leenders Tongeren
Mine Dalemans advocaat Patrick Leenders Tongeren

Opdoeken AGB

 Leenders vroeg ook de beslissingen van de NV Plinius te schorsen en/of te vernietigen. Daar is Homans niet op ingegaan. “Alle beslissingen zijn rechtsgeldig”, werpt Guy Schiepers op. “Voor de omvorming tot een EVA is er geen draaiboek die zegt hoe het moet. Hiervoor hebben we nauw overlegd met het agentschap binnenlands bestuur.  Nu we overgaan tot een EVA gaat de stad alle aandelen van NV Plinius (AGB bezat 87 procent, Toerisme Vlaanderen 13 procent) overnemen. We moeten onderhandelen met Toerisme Vlaanderen dat zich uit de NV terug trekt”, vervolgt Schiepers. Wat met het AGB? “Door de aandelen van het AGB over te dragen aan de stad verliest het AGB z’n bestaansrecht. Volgens het vroeger decreet lokaal bestuur mocht een gemeente niet participeren in een vennootschap. Met EVA mag dat wel. Bovendien heeft het AGB z’n opdrachten volbracht zoals uitbreiding industriezone Tongeren-Oost , de eerste fase van de Noordoostelijke Omleidingsweg en ontwikkeling van de Ambiorixkazerne.” 
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.