"Zelfs einde WO I per telegram gemeld"

FLOR (72) SCHRIJFT BOEK OVER VERDWENEN GEBRUIK

Flor Hansen (72) schreef een boek over het vergeten gebruik van de telegram.
Foto Dalemans Flor Hansen (72) schreef een boek over het vergeten gebruik van de telegram.
In 1865 werd voor het eerst in ons land een telegram verstuurd. We zijn nu 152 jaar verder en het gebruik ervan vermindert met de dag. "Mails, facebook, twitter en andere sociale media vervangen in snel tempo het telegram", stelde Flor Hansen (72), gepensioneerd en verwoed verzamelaar van poststempels. Hij verdiepte zich in de geschiedenis van het telegram. Het resultaat van z'n opzoekwerk staat in z'n boek "'n telegram, een vergeten gebruik".

Gisteren stelde Flor Hansen z'n boek, dat financieel ondersteund werd door de stad, voor. Alleen, toen het boek af was en al gedrukt kwam hij te weten dat Proximus vanaf 1 januari 2018 stopt met het versturen van telegrammen. Enkel Bpost biedt met een postogram nog de service aan.


"Banken, bedrijven en de staat waren de eersten die per telegram berichten rondstuurden", legt Hansen uit. "Bedrijven stuurden een telegram naar hun personeel met de oproep om te komen werken", vervolgde hij. "Het toenmalig ministerie van justitie verwittigde de rijkswachtbrigades van de komst van een nieuwe wet. Leraren kregen per telegram hun benoeming in de brievenbus."


Op 11 november 1918 liet de opperbevelhebber van het leger de legerneenheden weten dat die dag om 11.00 uur de wapens zouden zwijgen. Het was ook het einde van de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog brak het telegram door.

Iemand prettige feestdagen wensen, jonggehuwden feliciteren of gelukwensen bij een geboorte, het gebeurde vroeger allemaal per telegram.
Iemand prettige feestdagen wensen, jonggehuwden feliciteren of gelukwensen bij een geboorte, het gebeurde vroeger allemaal per telegram.

Leven en dood

"Eerst bij de gegoeden die luxetelegrams verstuurden", getuigt Hansen. "Als een kind ter wereld kwam of iemand verjaarde, werden felicitaties per telegram overgemaakt. Om de familie, die een dierbare verloor, te troosten werd een rouwbericht verstuurd. De gewone man maakte om dezelfde redenen als hierboven na de Tweede Wereldoorlog massaal gebruik van een telegram."

Varken

In het boek staan ook ankedotes met telegrammen weergegeven. Jo Gilissen, die bij de Télégraphe in Tongeren heeft gewerkt en vandaag menig boek, dichtbundel en roman heeft geschreven, getuigt.


"Op een dag stond er een boer met een staatstelegram voor een gestorven varken aan de balie. Na het aannemen van het bericht zei ik: 'het is in orde!' Maar de brave man bleef staan. Na hem enkele keren opnieuw gezegd te hebben dat alles in orde was, bekeek hij me en vroeg: 'wanneer komen ze het dan halen?' 'De firma zal je contacteren', antwoordde ik. 'Ja maar', zei de brave man, 'ik heb het wel nu bij, achter op mijn fiets onder mijn snelbinder'".


Flor Hansen schenkt het boek, dat op 250 exemplaren is gedrukt, gratis weg. Wie er één wil, kan bij Flor terecht in de Sint-Jansstraat 11, bus 4, 3700 Tongeren.