"Waar belanden cipiers na sluiting?"

GEVANGENIS BLIJFT JAAR LANGER OPEN, MAAR ONRUST BIJ PERSONEEL

Volgens minister Jo Vandeurzen is de gevangenis van Tongeren verouderd. "Klopt niet, het gebouw is zelfs gerenoveerd", zegt Kristof Muyters van ACOD Limburg.
Archieffoto Van Galen Volgens minister Jo Vandeurzen is de gevangenis van Tongeren verouderd. "Klopt niet, het gebouw is zelfs gerenoveerd", zegt Kristof Muyters van ACOD Limburg.
De sluiting van de gevangenis van Tongeren is met een jaar uitgesteld. Bij de 57 personeelsleden, die er nu tot eind 2019 aan de slag kunnen blijven, geeft dit desondanks een dubbel gevoel. "We zijn blij dat ze een jaar extra mogen blijven. Maar waar belanden ze na de sluiting?"

De gevangenis in Tongeren, met openingsjaar 1844 de oudste van het land, telt 36 cellen voor 80 gedetineerden. Momenteel zitten er 38 opgesloten: 13 uit handen genomen jongeren die een misdrijf hebben gepleegd, maar als volwassenen worden berecht, en 25 illegalen die uitgewezen worden. De gevangenis zou in eerste instantie eind 2018 dicht gaan. Federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) besloten de sluiting met een jaar uit te stellen, tot de nieuwe gevangenissen van Haren en Leopoldsburg in gebruik worden genomen.

Voor vrouwen?

Het personeel stelt zich vragen bij die reden. "Het kan nog jaren duren vooraleer de gevangenissen van Haren en Leopoldsburg openen", zegt Kristof Muyters, voorzitter van ACOD Limburg. "De gevangenissen zitten overvol, maar toch wordt die in Tongeren gesloten. Vreemd." Volgens minister Vandeurzen is de gevangenis van Tongeren verouderd en niet langer aangepast aan de actuele noden. De vakbonden spreken dat tegen. "Het gebouw is nog in goeie staat en werd zelfs gerenoveerd", stelt Muyters. "Waarom geen vrouwengevangenis hier? Of een plek waar gedetineerden begeleid worden, omdat hun straf er bijna opzit? Ook een centrale instelling voor illegalen is een optie. Zo kan het personeel hier blijven werken."

Contractuelen

Ook wat er na de sluiting van de gevangenis gebeurt, ligt het personeel op de maag. "Hun toekomst is onzeker", zegt Edwin Gelders van de socialistische vakbond ACOD. "Waar komen ze terecht? Tot nader order krijgen ze hierover geen uitsluitsel." Minister Vandeurzen spreekt van een 'plan van aanpak' voor de uitstroom van de werknemers.


"We houden in de mate van het mogelijke rekening met hun wensen", aldus de minister. Wat de situatie op dat vlak moelijker maakt, is het speciaal statuut van het personeel. Een eerste groep, de uit handen genomen jongeren, staat onder toezicht van 27 cipiers en opvoeders die onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap (minister Vandeurzen) vallen. "Het gaat om contractuelen", zegt Gelders. "Net omdat ze niet vast benoemd zijn, kunnen ze geen mutatie aanvragen."


Na de sluiting van de gevangenis worden de uit handen gegeven jongeren overgebracht naar de gesloten instelling in Everberg. Daar kunnen ze pas tegen eind volgend jaar terecht.


Voor de tweede groep mensen in de gevangenis, de 25 illegalen, werken 30 cipiers. Zij zijn wel benoemd en vallen onder de bevoegdheid van Justitie. "Deze mensen kunnen muteren, alleen hebben nog maar zeven hebben die mutatie aangevraagd", zegt Muyters.