"Extra toeristische troef erbij"

HERSTEL DAKEN, KOOR EN TOREN ZIJN SLUITSTUK RESTAURATIE BASILIEK

De daken van de hoofd- en zijbeuken worden gerestaureerd.
Karolien Coenen De daken van de hoofd- en zijbeuken worden gerestaureerd.
De archeoligsche site onder de basiliek is na 20 jaar opgravingen, onderzoeken en ontsluiten van de vondsten nog maar een week toegankelijk voor het publiek of er komen al nieuwe werken aan. Tussen 2020 en 2027 worden alle daken en alle glasramen (1548) gerestaureerd. Ook wordt de toren ontsloten met een trappenpartij en op het dak een platform dat een prachtig panorama over Tongeren en omgeving waarborgt.

De restauratie zal 8 miljoen euro kosten. Het overgrote deel komt van Vlaanderen.


"We kunnen nog genieten van een premie die 80 procent van de kost bedraagt", legt Burgemeester Patrick Dewael uit. "Juist omdat in de basiliek al jarenlang restauratiewerken plaatsvinden, vallen we niet onder de nieuwe subsidieregeling waarbij Vlaanderen tot 60 procent van de factuur voor de restauratie toekent."


Voor de rest van het bedrag komt de kerkfabriek tussen. "Als stad nemen we de werken voor ontsluiting van de toren, een half miljoen euro, volledig voor onze rekening", liet de burgemeester weten.

De trappen worden veiliger gemaakt.
Karolien Coenen De trappen worden veiliger gemaakt.

Vlotter naar boven

Vandaag vergt het een zware fysieke inspanning om de 300 trappen in de toren te beklimmen en tot op het dak van de kerktoren te geraken. "We willen dat de toeristen vlotter en veiliger de toren kunnen verkennen en dat ze vanop het dak een mooi panorma krijgen met bij open en mooi weer vergezichten tot in Luik, Maastricht en Genk. We krijgen er een toeristsiche troef bij."

Infopanelen

Michel Janssen van het gelijknamige architectenbureau die het ontwerp van de restauratie van de basiliek en de ontsluting van de toren voor z'n rekening neemt, geeft uitleg: "De stenen trappen in de toren blijven staan. De metalen trappen zijn te steil. We vervangen ze door trappen die vlotter, makkelijker en veiliger kunnen genomen worden. Onderweg kan de bezoeker even op adem komen. In woord en beeld op panelen kan hij het verhaal van de toren en de beiaard volgen. Op het dak van de toren bouwen we een platform dat vanop de begane grond niet zichtbaar zal zijn."

Overzicht

"We pakken de daken van de hoofdbeuk, zijbeuken en koor aan", vult Jan Kaspers, voorzitter van de kerkfabriek, aan. "Er komen nieuwe leien zodat het water op de huidige daken niet meer kan insijpelen. Dakgebinten, kroonlijsten, pinakels, borstwering, beeldhouwwerk en koorgevels worden gerestaureerd. Ook de buitengevels van de koorommegang worden hersteld."


Naar aanleiding van de open monumentendag zondag kan je onder de toren een expo bezoeken met een overzicht van 60 jaar restauratie. Gidsen doen een toer in de basiliek waarop een link gelegd wordt tussen het roerend en onroerend erfgoed in de kerk, een topmonument in Limburg.