Tobback reageert op heisa rond parkeerkaart: "Overtreden is betalen"

Sinds 28 augustus is in het centrum van Leuven de autovrije en autoluwe zone uitgebreid en van een gedoogperiode is duidelijk geen sprake. "De stad laat aan hoog debiet boetes uitschrijven", zegt gemeenteraadslid Karen Van Herck (N-VA), die ervoor pleit om de boetes kwijt te schelden. Burgemeester Tobback is duidelijk: "Er verdwijnt geen enkele boete in de vuilnisbak!"

Het regent klachten over de boetes die aan de lopende meter worden uitgeschreven naar aanleiding van overtredingen op de nieuwe regels van het circulatieplan. Dat zegt oppositiepartij N-VA. "We krijgen volop klachten van handelaars op ons meldpunt Circulatie Kafka. De handelaars verliezen klanten en vrezen voor hun omzet. N-VA is van mening dat er een gedoogperiode moet komen om iedereen te laten wennen aan de nieuwe situatie. En de uitgeschreven boetes moeten kwijtgescholden worden. De opbrengst voor de 'stadskas' weegt niet op tegen de imagoschade voor Leuven en het omzetverlies bij de handelaars", zeggen fractieleider Zeger Debyser en gemeenteraadslid Van Herck.

Burgemeester Tobback (sp.a) is duidelijk niet van plan om daar op in te gaan. "Als je weet dat de kabinetschef van minister Jambon zonder blozen zijn parkeerretributie op de grond gooit, dan zitten Debyser en Van Herck duidelijk op de partijlijn", aldus Tobback. "N-VA wil met dit initiatief enkel stemmen ronselen en doet aan goedkope demagogie."

"Geen klopjacht"

Nochtans liet schepen Robbeets (sp.a) laatst nog optekenen dat er geen klopjacht zou worden georganiseerd op overtreders in een eerste fase. Later nuanceerde hij die stelling door te stellen dat een gedoogperiode aankondigen geen enkele gedragsverandering teweeg brengt bij de autobestuurders. Burgemeester Tobback laat nu geen enkele twijfel meer bestaan. "We hebben nieuwe regels ingevoerd en die moeten nageleefd worden. Ik laat geen enkele uitgeschreven boete verdwijnen. Overtreden is betalen", aldus Louis Tobback.

De hele hetze over de uitgeschreven boetes ontstond omdat bezoekers van Leuven het woord 'parkeerkaart' op de verkeersborden verwarden met de blauwe schijf terwijl het in werkelijkheid gaat over de bewonerskaart. "De mensen zullen nu wel snel genoeg het verschil leren", zei burgemeester Tobback (sp.a) daar nog over afgelopen weekend. (BMK)

Burgemeester Tobback.
Vertommen Burgemeester Tobback.