Zorgen om financiële toekomst suikerstad

De stadsfinanciën komen na 2021 onder druk te staan. Dat heeft vooral te maken met de nationale taxshift, de responsabiliseringsbijdrage en de vergrijzing, klinkt het bij de meerderheid.

"Het is dus duidelijk vijf voor twaalf", zegt onafhankelijk oppositieraadslid Patrick Grootjans. "Er is inderdaad steeds meer afwenteling van taken en kosten naar de lokale besturen, dus is het niet eenvoudig om een 'deftig' budget en meerjarenplan op te stellen. Maar de meerderheid moet stoppen met in te zetten op brood en spelen, de goednieuwsshow voort te zetten en te veel geld te spenderen aan consultancyopdrachten. Ze kan beter energie en geld steken in infrastructuur, economie en handel."


"Waarom wagen ze zich ook megalomane projecten, zoals de heraanleg van de Grote Markt en de stationsomgeving?", vraagt oppositieraadslid Marie-Claire Loozen zich af. "Pak eerst de noodzakelijke projecten aan, zoals voet- en fietspaden, de leegstand, de kinderarmoede en de slabekkende economie aan."

11 procent extra voor OCMW

Loozen stelt zich ook vragen bij de verhoging met 11 procent van het budget voor het OCMW. "Dat is een hoge toename, maar ik denk zelfs dat dit niet genoeg zal zijn om de uitdagingen van onder meer een stijgend aantal leefloners en de investeringen voor het OCMW het hoofd te bieden."


"Aan het begin van deze nieuwe legislatuur is er een zeer zware sanering doorgevoerd in de stad. Maar met de nieuwe coalitie is die sanering verleden tijd", stelt sp.a-gemeenteraadslid Jean Defau. "De Tienenaar denkt massaal dat de stad geld genoeg heeft, maar helaas is dat niet waar. Dat tonen de cijfers duidelijk aan." (VDT)