Werken Vesten op schema

Sinds 6 augustus is aannemer Colas gestart met de herinrichting van de Oplintersepoort. Hierdoor is de Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vianderstraat afgesloten voor het verkeer. Momenteel wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de riolering aangelegd op de locaties die al opgebroken zijn. De signalisatie die de omleiding voor fietsers aanduidt, werd vorige week aangepast zodat fietsers vlotter hun weg vinden langs de werfzone. De werken aan de brug over de Gete ter hoogte van de Bergévest zullen begin oktober klaar zijn, waarna het autoverkeer op deze locatie over een tijdelijke verharding kan rijden totdat de Bergévest volledig vernieuwd wordt in 2019. Wegen en Verkeer bespreekt momenteel met de VMM wanneer het water van de Gete terug door de koker kan stromen. (VDT)